Szolgáltatásaink Lakossági Partnereinknek

Hulladéktároló edény vásárlása

A hulladéktároló edényekről…

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, járuljanak hozzá környezetünk védelméhez, lakóhelyünk tisztaságának megőrzéséhez a hulladéktároló edények megfelelő használatával!

Közegészségügyi, járványügyi és nem utolsósorban városképi okokból kérjük, használjanak zárt, fedeles, szabványos hulladéktároló edényt!

Ha a szerződött mennyiségnél rendszeresen több hulladék keletkezik, nagyobb hulladéktároló edényt szükséges vásárolni, és a szerződést ennek megfelelően kell módosítani ügyfélszolgálati irodánkban. Ha csak esetileg több a háztartási hulladék, a hulladékot a tárolóedény mellé a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban kell kihelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a többlethulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának az árát. A zsák ügyfélszolgálati irodánkban kapható. A jelzett zsák csak az esetileg, a szerződött mennyiséget meghaladó többlethulladék elszállítására szolgálhat, a zárt, fedeles edény használatát nem helyettesítheti. A hulladéktároló edényben a hulladékot kérjük tömörítés nélkül úgy helyezzék el, hogy a fedele zárható legyen. Az edénybe préselt vagy belefagyott hulladékot az ingatlantulajdonosnak ürítés előtt fel kell lazítania. Kérjük,a hulladéktároló edényt a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki ürítésre.

A tárolóedényben nem szabad elhelyezni a következőket: 
– kő, építési törmelék
– nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy
– állati tetem
– forró hamu
– maró-, mérgező anyag
– gyúlékony vagy robbanóanyag.

A tárolóedényeket legalább évente kétszer ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonosok feladata. A lakosság 770 és 1100 literes BOBR típusú edényzetének évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a közszolgáltató gondoskodik. A „nagy” edények fertőtlenítő tisztításának költségeit a közszolgáltatás díja tartalmazza. A tárolóedények helyét kérjük, tartsák tisztán, télen a hótól tisztítsák meg és biztosítsák megközelíthetőségét. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen kijavítja, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. Az esetleges kárt Ügyfeleink az ügyfélszolgálati iroda telefonszámain tudják bejelenteni. A kivizsgálhatóság érdekében az eseményt azonnal, lehetőleg az ürítés napján szükséges jelezni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2002. július 1-től a hulladékkezelési díjszabás alapja a szerződött edény mérete és az ürítési gyakoriság, amely az egészségügyi miniszter rendelete alapján városokban kötelezően heti két alkalom. Választható edényméretek: 60, 70, 80, 90, 110, 120, 240, 770 és 1100 literes.
 

Hol lehet szabványos hulladéktároló edényt vásárolni?

Szabványedények minden méretben – 60 literes (kerekes), 70 literes, 80 literes (kerekes), 90 literes, 110 literes, 120 literes (kerekes), 240 literes (kerekes), 770 és 1100 literes (BOBR típusú) edények – kaphatók a Pécs, Eperfás út 3. szám alatti hulladékudvarunkban. 

Tel.: 72/805-300 
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00
 
Új 60, 80, 90, 110, 120, 240 literes, valamint használt 60, 80, 120 és 240 literes tárolóedényeink már megvásárolhatók az Eperfás út 3. szám alatti hulladékudvarunk mellett az alábbi telephelyeinken is:
 
Cím: 7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. 5267/6 hrsz.
KTJ: 102487159
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00

Cím: 7631 Pécs, Postagalamb u. 3. 23760/54 hrsz.
KTJ: 102506678
Nyitva tartás: H-Szo: 7:00-15:00

Új és használt szabványedények vásárolhatók – a 60 literestől a 120 literes méretig – Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban is.
Tel.: 72/805-410
Zöld szám: 06-80-200-590

Az aktuális edényárakról bővebben itt tájékozódhat

Lomtalanítás

Dél-Kom Nonprofit Kft. a nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról – a hulladékkezelési közszolgáltatás részeként – 2006-ban új, a lakossági igényekhez jobban alkalmazkodó lomtalanítási rend bevezetésével gondoskodik, ezzel is biztosítva ügyfelei számára a tisztább környezetet, a lom folyamatos, környezetbarát elhelyezésének lehetőségét.

A lom a településen a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött – a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedényzet méreteit meghaladó – hulladék.   A lakosságnak az adott év folyamán két alkalommal, márciustól novemberig van lehetősége a lomtalanítás igénybevételére. A „Hulladékszállítási menetrend” tartalmazza, hogy az egyes utcákban melyik napon végzi a Dél-Kom Nonprofit Kft. a lomtalanítást. Az optimalizált gyűjtőkörzetek és az utcák sajátosságai miatt egy adott utca egyes részei különböző napokon kerülhetnek lomtalanításra. Kérjük a lakosságot, hogy figyelmesen olvassa el a menetrendet. 

A lomtalanítás alkalmával kirakható hulladékok:

A lomtalanítás során, olyan háztartási hulladék vehető át, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (pl.: bútor).

A lomtalanítás során a Dél-Kom Nonprofit Kft. nem szállít el:

 – építési törmeléket
 – veszélyes hulladékot (hűtőszekrény,elektronikai hulladék, festék, gyógyszer)
 – kommunális hulladékot
 – állati tetemet

Az építési törmelék a lakossági hulladékudvarban helyezhető el vagy konténer-rendeléssel oldható meg a kezelése.
A kommunális hulladékot a szokásos járatprogram szerinti heti két alkalommal szállítja el a Dél-Kom Nonprofit Kft.
Az állati tetem speciális elszállítást és kezelést igényel.
Az elektronikai hulladék visszagyűjtéséről a termék megvásárlása helyén gondoskodnak, begyűjtésük külön koordináló szervezetek hatáskörébe tartozik.
A lejárt szavatosságú gyógyszert a gyógyszertárakban visszaveszik.

A lom kihelyezésének helye:

Társasházi és családi házas övezetben is a hulladékgyűjtő edény mellé kérjük kihelyezni a lomot, úgy hogy az edény ürítését és a közlekedést ne zavarja.

A lom kihelyezésének módja:

A szóródó anyagokat a közterületek tisztasága érdekében kérjük dobozba, zsákba gyűjtve kihelyezni.
A szakszerű munkaszervezés és a növekvő városi forgalomban történő munkavégzés miatt legkésőbb a megadott szállítási napon reggel 6 óráig, legkorábban a szállítási napot megelőző napon kell a lomot kihelyezni.

Lomtalanítással kapcsolatos kérdéseivel,kérjük, forduljanak a Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatához a 72/805-410-es elérhetőségünkön, valamint a cég szállítási részlegéhez a 72/805-302 telefonszámon.

A lomtalanítási rend zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük az Önök együttműködését!