Tájékoztató a Mechanikai-biológiai üzemcsarnok felújításáról

Tisztelt hulladékbeszállító Partnereink!

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Mechanikai-biológiai üzemcsarnokának felújítása és karbantartása 2023. május 2-tól megkezdődik és várhatóan 2 hónapig, június 30-ig tart. Ezen időszak alatt az üzem nem működik, hulladékot előkezelésre nem tudunk befogadni. Hulladék beszállítására csak a hulladéklerakóba van lehetőség, D5 kezelési kóddal, az alábbi feltételek mellett.

Kökényi Hulladékkezelő Központ hulladéklerakó kezelési díjak

Hulladék azonosító kódja

Hulladék megnevezése

Kezelési díj Nettó ár (Ft/tonna)

Lerakási járulék (Ft/tonna)

Bruttó ár összesen (Ft/tonna)

Labor vizsgálat köteles*

150106

Egyéb, kevert csomagolási hulladék

27 320

6000

42 317

igen

170107

Törmelék

27 320

6000

42 317

nem

170107

Hulladékkal szennyezett törmelék

170504

Föld és kövek, földes törmelék

170604

Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól

49 480

6000

70 460

igen

170904

Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

27 320

6000

42 317

igen

190801

Rácsszemét

190802

Homokfogóból származó hulladék

191204

Műanyag válogatási maradék

191212

Vegyes válogatási maradék

200201

Nem komposztálható zöldhulladék

nem

200301

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

200303

Úttisztítási hulladék

11 855

6000

22 676

200307

Lom hulladék

27 320

6000

42 317

Az árlistában nem, de a telephely környezetvédelmi engedélyében szereplő egyéb HAK kódra egyedi ajánlatot adunk.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 200101 HAK kódon papír és karton hulladékot hulladéklerakóba nem tudunk befogadni!

 

* Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lerakásra szánt hulladékoknak a 20/2006. (IV.5) számú KvVM rendelet értelmében, az átvételi követelményeknek való megfelelés bizonyítására alapjellemzéssel és laborvizsgálattal kell rendelkezniük, amelyről a hulladék átadója köteles gondoskodni.

A hulladéklerakóban csak olyan hulladék lerakása történhet, amely eleget tesz a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1.-1. táblázat szerinti határkoncentrációknak minden vizsgálati jellemző vonatkozásában.

Az alapjellemzéshez, megfelelőségi vizsgálathoz szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat erre akkreditált laboratórium végezheti.

Az alapjellemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:

  1. a hulladék külön jogszabály szerinti HAK kódszáma, eredete, a hulladékot eredményező technológia rövid leírása, a hulladék fizikai megjelenési formája, minőségi összetétele, teljes (rendszeresen képződő hulladék esetén az időegység alatt képződő) mennyisége és – ahol szükséges és lehetséges – az egyéb, a lerakással történő ártalmatlanítás szempontjából jellemző tulajdonságai, különös tekintettel a hulladéklerakóban várható változásaira, a kémiai kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó szigetelő anyagával való kölcsönhatásokra;
  2. a hulladék Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzőinek meghatározására;
  3. a hulladék kioldódási jellemzőire és azoknak a hulladéklerakóban várható változásaira;
  4. a kioldódási jellemzőknek a lerakhatósági szempontok szerinti értékelésére és a hulladék átvételére megfelelő hulladéklerakó-kategória meghatározására;
  5. rendszeresen képződő hulladék esetében a kritikus paraméterek kiválasztására a megfelelőségi vizsgálathoz és a megfelelőségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának meghatározására;
  6. annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható.

A rendelet 2.1.-1. táblázata tartalmazza az alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető hulladékok körét.

 

Kérjük, amennyiben lehetőség van rá, a keletkezett hulladékot az MBH üzem újraindulásáig átmenetileg tárolják, a hulladéklerakóban való ártalmatlanítás elkerülése végett.

 

Az MBH üzemszünete alatt a hulladéklerakóban a forgalom nagymértékben meg fog növekedni, az ürítést kollégáink segítik, kérjük figyeljenek az utasításokra és az eltérő forgalmi rendre.

 

Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket!

 

Tisztelettel:

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.