Tájékoztató a 2019. III. havi fizetési felszólítókkal kapcsolatban

A 2019. március hónapban – az NHKV Zrt. által kiküldött – hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralékra vonatkozó fizetési felszólítókkal kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket:

A 2016-os évben csoportos beszedési megbízással rendelkező partnerek esetében – az NHKV Zrt.-nél felmerült technikai problémák miatt – az ügyfelek által egyéb módon (csekkel, átutalással) befizetett hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak tévesen (rossz időszakra) kerültek jóváírásra. Az NHKV Zrt. tájékoztatása szerint a 2016-os számlák esetében a csoportos beszedések teljesítése nem valósult meg teljeskörűen, így maradhattak kiegyenlítetlen tételek.

A kibocsátott számlák és a befizetések összepárosítását a Dél-Kom Nonprofit Kft. elvégezte, a fizetési felszólítókon azonban a hátralékkal érintett időszak – az említett technikai probléma miatt – tévesen került feltüntetésre.

A fent írtak ügyfeleink folyószámlaegyenlegét – melynek összegéről a 2018. IV. negyedéves számlán tájékozódhatnak – nem befolyásolják.