Szolgáltatásaink lakossági partnereinknek

A hulladéktároló edényekről…

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, járuljanak hozzá környezetünk védelméhez, lakóhelyünk tisztaságának megőrzéséhez a hulladéktároló edények megfelelő használatával!
Közegészségügyi, járványügyi és nem utolsósorban városképi okokból kérjük, használjanak zárt, fedeles, szabványos hulladéktároló edényt!

Ha a szerződött mennyiségnél rendszeresen több hulladék keletkezik, nagyobb hulladéktároló edényt szükséges vásárolni, és a szerződést ennek megfelelően kell módosítani ügyfélszolgálati irodánkban. Ha csak esetileg több a háztartási hulladék, a hulladékot a tárolóedény mellé a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban kell kihelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a többlethulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának az árát. A zsák ügyfélszolgálati irodánkban kapható. A jelzett zsák csak az esetileg, a szerződött mennyiséget meghaladó többlethulladék elszállítására szolgálhat, a zárt, fedeles edény használatát nem helyettesítheti. A hulladéktároló edényben a hulladékot kérjük tömörítés nélkül úgy helyezzék el, hogy a fedele zárható legyen. Az edénybe préselt vagy belefagyott hulladékot az ingatlantulajdonosnak ürítés előtt fel kell lazítania. Kérjük,a hulladéktároló edényt a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki ürítésre.

A tárolóedényben nem szabad elhelyezni a következőket: 
– kő, építési törmelék
– nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy
– állati tetem
– forró hamu
– maró-, mérgező anyag
– gyúlékony vagy robbanóanyag.

A tárolóedények helyét kérjük, tartsák tisztán, télen a hótól tisztítsák meg és biztosítsák megközelíthetőségét. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen kijavítja, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. Az esetleges kárt Ügyfeleink az ügyfélszolgálati iroda telefonszámain tudják bejelenteni. A kivizsgálhatóság érdekében az eseményt azonnal, lehetőleg az ürítés napján szükséges jelezni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2002. július 1-től a hulladékkezelési díjszabás alapja a szerződött edény mérete és az ürítési gyakoriság, amely az egészségügyi miniszter rendelete alapján városokban kötelezően heti két alkalom. Választható edényméretek: 60, 70, 80, 110, 120, 240, 770 és 1100 literes.
 

Hol tudnak szabványos hulladéktároló edényt vásárolni lakossági ügyfeleink?

Új és használt szabványedények minden méretben – 60 literes (kerekes), 70 literes, 80 literes (kerekes), 110 literes, 120 literes (kerekes), 240 literes (kerekes) – kaphatók az alábbi telephelyeinken:

Eperfás úti hulladékgyűjtő udvar
Cím: 7628 Pécs, Eperfás út 3. 
Tel.: 72/805-309 
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00 Kivéve: Péntek 9-17:00      

 
Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás
Cím: 7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14.
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00 Kivéve: Hétfő, Szerda 9-17:00

 

Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvar
Cím: 7631 Pécs, Postagalamb u. 3.
Nyitva tartás: H-Szo: 7:00-15:00 Kivéve: Kedd, Csütörtök 9-17:00

 

Központi ügyfélszolgálat
Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 58. 
Tel.: 72/805-410
Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-20:00,kedd – szerda – csütörtök: 8:00 – 16:00, péntek: 8:00 – 14:00

 

Az aktuális edényárakról bővebben itt tájékozódhat