Szolgáltatásaink lakossági partnereinknek

Hulladéktároló edény vásárlása

A hulladéktároló edényekről…

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, járuljanak hozzá környezetünk védelméhez, lakóhelyünk tisztaságának megőrzéséhez a hulladéktároló edények megfelelő használatával!

Közegészségügyi, járványügyi és nem utolsósorban városképi okokból kérjük, használjanak zárt, fedeles, szabványos hulladéktároló edényt!

Ha a szerződött mennyiségnél rendszeresen több hulladék keletkezik, nagyobb hulladéktároló edényt szükséges vásárolni, és a szerződést ennek megfelelően kell módosítani ügyfélszolgálati irodánkban. Ha csak esetileg több a háztartási hulladék, a hulladékot a tárolóedény mellé a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban kell kihelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a többlethulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának az árát. A zsák ügyfélszolgálati irodánkban kapható. A jelzett zsák csak az esetileg, a szerződött mennyiséget meghaladó többlethulladék elszállítására szolgálhat, a zárt, fedeles edény használatát nem helyettesítheti. A hulladéktároló edényben a hulladékot kérjük tömörítés nélkül úgy helyezzék el, hogy a fedele zárható legyen. Az edénybe préselt vagy belefagyott hulladékot az ingatlantulajdonosnak ürítés előtt fel kell lazítania. Kérjük,a hulladéktároló edényt a szállítási napon reggel 6 óráig helyezzék ki ürítésre.

A tárolóedényben nem szabad elhelyezni a következőket: 
– kő, építési törmelék
– nagyobb terjedelmű vagy súlyú tárgy
– állati tetem
– forró hamu
– maró-, mérgező anyag
– gyúlékony vagy robbanóanyag.

A tárolóedények helyét kérjük, tartsák tisztán, télen a hótól tisztítsák meg és biztosítsák megközelíthetőségét. A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen kijavítja, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. Az esetleges kárt Ügyfeleink az ügyfélszolgálati iroda telefonszámain tudják bejelenteni. A kivizsgálhatóság érdekében az eseményt azonnal, lehetőleg az ürítés napján szükséges jelezni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2002. július 1-től a hulladékkezelési díjszabás alapja a szerződött edény mérete és az ürítési gyakoriság, amely az egészségügyi miniszter rendelete alapján városokban kötelezően heti két alkalom. Választható edényméretek: 60, 70, 80, 110, 120, 240, 770 és 1100 literes.
 

Hol lehet szabványos hulladéktároló edényt vásárolni?

Szabványedények minden méretben – 60 literes (kerekes), 70 literes, 80 literes (kerekes), 110 literes, 120 literes (kerekes), 240 literes (kerekes), 770 és 1100 literes (BOBR típusú) edények – kaphatók a Pécs, Eperfás út 3. szám alatti hulladékudvarunkban. 

Tel.: 72/805-300 
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00 Kivéve: Péntek 9-17:00      
 
Új 60, 80, 110, 120, 240 literes, valamint használt 60, 80, 120 és 240 literes tárolóedényeink már megvásárolhatók az Eperfás út 3. szám alatti hulladékudvarunk mellett az alábbi telephelyeinken is:
 
Cím: 7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. 5267/6 hrsz.
KTJ: 102487159
Nyitva tartás: H-Szo.: 7:00-15:00 Kivéve: Hétfő, Szerda: 9-17:00

Cím: 7631 Pécs, Postagalamb u. 3. 23760/54 hrsz.
KTJ: 102506678
Nyitva tartás: H-Szo: 7:00-15:00 Kivéve:  Kedd,Csütörtök  9-17:00

Új és használt szabványedények vásárolhatók – a 60 literestől a 120 literes méretig – Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban is.
Tel.: 72/805-410

Az aktuális edényárakról bővebben itt tájékozódhat