Panaszkezelő fórumok

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

  • Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet, telefon: +36-72/795-398, internetes elérhetőség: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36, telefon: +36-72/507-154, internetes elérhetőség: http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet) fordulhat.
  • Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. telefon: +36-82/510-868, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Somogy Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7400 Kaposvár, SKIK Székház Anna u. 6. I. emelet 106., telefon: +36-82/501-026, internetes elérhetőség: http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet) fordulhat.
  • Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: Szekszárd, Kiskorzó tér 3. telefon: +36-74/415-411, 112 mellék, internetes elérhetőség: tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Tolna Megyei Békéltető Testület  7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefon: 06-74-411-661 Fax: 06-74-411-456, e-mail: kamara@tmkik.hu.) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

A Dél-Kom Nonprofit fogyasztóvédelmi referensei:

Baranya-megye: Buzásné Hucker Renáta

Somogy-megye: Schutzmann Judit

Tolna-megye: Kerekes Károlyné