Jogszabályok, szabályozások

 

Hulladékgazdálkodás

Hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200185.TV

 

69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1600069.KOR

 

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400385.kor

 

64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0800064.kor

 

13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700013.EMM&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT

 

Fogyaszóvédelmi Törvény

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

Önkormányzati rendeletek

2023. július 1-jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység keretében végzett feladatok országos ellátásáért a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., az ügyfelek hulladékának elszállításáért a Területi Szolgáltató Dél-Kom Nonprofit Kft. felelős.

A települési önkormányzatra vonatkozó szabályok a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33-37/D bekezdése szerint módosultak, melyek szerint az önkormányzatok a hulladékgazdálkodást szabályozó szóló rendeletei hatályukat vesztették.