Ismét edényosztás

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, valamint a Pécs Megyei Jogú Város által elnyert KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 projekt célja, hogy Pécsett minél nagyobb területen valósuljon meg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Az új és korszerű hulladékgazdálkodási rendszernek köszönhetően hozzájárulhatunk a tisztább levegő, egészségesebb, élhetőbb környezet kialakításához. A kitűzött célok elérése érdekében úgy kell élnünk mindennapjainkat, hogy tevékenységünkkel kevesebb hulladékot termeljünk és a megtermelt hulladékot minél nagyobb arányban hasznosítsuk. A papír gyűjtésével védhetjük erdeinket, a műanyagok gyűjtésével csökkenthető a kőolajkitermelés környezetterhelése, az üvegek visszagyűjtésével pedig csökkenthető a bányák és az energiaelőállítás környezetterhelése. A káros hatások mérsékléséhez nagy mértékben hozzájárulhatunk a szelektívhulladék gyűjtési rendszerek által biztosított lehetőségek kihasználásával.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00021. számú projekt biztosítja az Ön számára a környezet megóvásához, a környezetbarát hulladékgyűjtéshez szükséges feltételeket.

A program keretén belül díjmentesen vehet át tároló edényeket a szelektív hulladék gyűjtéséhez, egy darab kék, illetve – amennyiben az Ön lakóhelyén biztosított a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést – egy darab barna színű edényt.

 

Az alábbi linken megtekinthető, hogy Pécsett jelenleg melyik utcákban érhető el a házhoz menő szeletív- és zöldhulladék gyűjtés. Abban az esetben jogosult az edény átvételére, amennyiben az Ön lakóhelyén biztosított ez a szolgáltatás. Az utcalistát ide kattintva találja.

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést térítésmentesen biztosítjuk Ügyfeleink részére.

Az edények térítés mentes átvételére 2021. július 31. napjáig van lehetőség a Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékudvarában:  

7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

 

Az edény(ek) átvételéhez a helyszínen Haszonkölcsön szerződést szükséges kitöltenie, melynek során az alábbiakat szíveskedjen figyelembe venni:

 

  • Az edények átvételére az ingatlan használója jogosult, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötötte, és akinek a nevére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlája érkezik.
  • Abban az esetben, ha az ingatlan használója nem egyezik a tulajdonossal, akkor mind a tulajdonosnak, mind a használónak is jelen kell lenni az átvételkor.
  • A haszonkölcsön szerződés szolgál az edények átadás-átvételi eseményének dokumentálására.

  

Az Önök közreműködését is feltételező sikeres megvalósítás elősegítheti, hogy a jövő generációi számára is tisztább, élhetőbb és értékesebb településeket alakítsunk ki!

 Pécs Megyei Jogú Város nevében

Dél-Kom Nonprofit Kft.