Hulladékudvarok

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Figyelemmel a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzetre, valamint a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében kihirdetett veszélyhelyzetre, egyre több intézmény, szolgáltató reagál érzékenyen és gondolja át az ügyfelekhez, lakossági környezethez való viszonyát, felelősségét.

Mindannyiunk érdeke, hogy a járvány terjedését lassítsuk és egymás egészségét óvjuk.

Társaságunk fontosnak tartja a korona vírus okozta megbetegedés elleni védekezést. A járványügyi helyzetre való tekintettel, a korona vírus okozta fertőző betegség terjedésének megakadályozása érdekében

 

a hulladékudvarok szolgáltatásait ügyfeleink

2020. március 18. napjától határozatlan ideig

korlátozottan vehetik igénybe.

 

E naptól kezdődően a pécsi és vidéki hulladékudvarok csak zöld- és lomhulladékot vesznek át.

 A szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt a hulladékudvarokban a komposzt és a hulladékgyűjtő edények értékesítés szünetel.

 

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük! Megértő együttműködésüket megköszönve,

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkba a hulladék meghatalmazással történő beszállításának lehetősége

2018. november 1. napjától megszűnik, beszállítás kizárólag személyesen történhet.

Pécsi hulladékudvarok

Vidéki hulladékudvarok

 

A hulladékudvarok bevezetése óta a Dél-Kom Nkft. szolgáltatási területén  folyamatosan, évről- évre egyre nagyobb a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében napról- napra pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére. Ezeknek a létesítményeknek köszönhetően csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak, a lakossági beszállítok számára, hogy fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarok csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban –képződő, előre szelektált hulladékok befogadására nyíltak meg. A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag csak magánszemélyek vehetik igénybe. A szolgáltatások minden hulladékkezelési szerződéssel rendelkező lakos számára meghatározott mennyiségig térítésmentesek (lásd: Pécsi hulladékudvarok, Vidéki hulladékudvarok).

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

1.) A hulladékkezelési szerződés szerinti partnerszám.

2.) A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata). Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló bizonylat.

3.) Lakcímét, személyazonosságát bizonyító hivatalos okirat.

A partnerszám vagy a befizetést igazoló bizonylat hiányában a hulladék nem rakható le a lakossági hulladékudvarban. Átvételkor minden esetben elvégezzük a hulladék minőségi besorolását és tömegének mérését. A Partner kérésére átvételi elismervényt, illetve mérlegjegyet állítunk ki.