Hulladékudvarok

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkba a hulladék meghatalmazással történő beszállításának lehetősége

2018. november 1. napjától megszűnik, beszállítás kizárólag személyesen történhet.

Pécsi hulladékudvarok

Vidéki hulladékudvarok

 

A hulladékudvarok bevezetése óta a Dél-Kom Nkft. szolgáltatási területén  folyamatosan, évről- évre egyre nagyobb a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében napról- napra pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére. Ezeknek a létesítményeknek köszönhetően csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak, a lakossági beszállítok számára, hogy fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarok csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban –képződő, előre szelektált hulladékok befogadására nyíltak meg. A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag csak magánszemélyek vehetik igénybe. A szolgáltatások minden hulladékkezelési szerződéssel rendelkező lakos számára meghatározott mennyiségig térítésmentesek (lásd: Pécsi hulladékudvarok, Vidéki hulladékudvarok).

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

1.) A hulladékkezelési szerződés szerinti partnerszám.

2.) A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata). Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló bizonylat.

3.) Lakcímét, személyazonosságát bizonyító hivatalos okirat.

A partnerszám vagy a befizetést igazoló bizonylat hiányában a hulladék nem rakható le a lakossági hulladékudvarban. Átvételkor minden esetben elvégezzük a hulladék minőségi besorolását és tömegének mérését. A Partner kérésére átvételi elismervényt, illetve mérlegjegyet állítunk ki.