Hulladékudvarok

 

A koronavírus járvány miatt a hulladékot leadni szándékozó ügyfeleinket kérjük, hogy az alábbi szabályokat tartsák be!

 • hulladékudvarba való belépéskor a szájmaszk viselése kötelező,
 • a hulladékudvarok területén, a behajtási útvonallal érintett közútszakaszon a KRESZ szabályait kérjük betartani,
 • járművel várakozni a forgalom akadályozása nélkül a KRESZ szabályainak betartásával engedélyezett,
 • a hulladékudvarban az átvevőtől és más ügyfelektől legalább 1,5 m távolságtartás kötelező,
 • a hulladékátadásához szükséges iratok bemutatása kötelező, átadása tilos

 

A hulladékudvarokban a komposzt értékesítése továbbra is szünetel!

 

Köszönjük megértő együttműködésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

Vidéki hulladékudvarok szombati nyitva tartás változása 2021.január 01. naptól.

 

Telephely

2021 január 01. naptól szombati nyitva tartás

Barcs Hulladékudvar

(2. szombat) 8:00 – 11:30

Bóly Hulladékudvar

(1. szombat) 8:00 – 11:30

Bükkösd Hulladékudvar

(3. szombat) 12:30 – 16:00

Harkány Hulladékudvar

(3. szombat) 12:30 – 16:00

Homokszentgyörgy Hulladékudvar

(2. szombat) 12:30 – 16:00

Kétújfalu Hulladékudvar

(4. szombat) 12:30 – 16:00

Mágocs Hulladékudvar

(4. szombat) 12:30 – 16:00

Nagyharsány Hulladékudvar

(1. szombat) 12:30 – 16:00

Oroszló Hulladékudvar

(2. szombat) 12:30 – 16:00

Pécsvárad Hulladékudvar

(2. szombat) 8:00 – 11:30

Sellye Hulladékudvar

(4. szombat) 8:00 – 11:30

Siklós Hulladékudvar

(3. szombat) 8:00 – 11:30

Szászvár Hulladékudvar

(4. szombat) 8:00 – 11:30

Szentlászló Hulladékudvar

(1. szombat) 12:30 – 16:00

Szentlőrinc Hulladékudvar

(3. szombat) 8:00 – 11:30

Szigetvár Hulladékudvar

(1. szombat) 8:00 – 11:30

Lomhulladék átvétel módosulás

2021.04.01.-től a lomhulladék átvétel a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarokban az alábbiak szerint módosul:

 • A fából, bútorlapból készült szekrények, kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak darabokban, lapra bontva adható át.
 • A balesetveszély miatt a hulladékudvarokban a bútorok szétbontása nem végezhető el.

 

Mi a lom hulladék?

A háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyak, eszközök, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el, pl.: fa, műanyag, textil tartalmú bútorok és tárgyak, ruha, textil.

 

A lakossági szelektív hulladékudvarokban átvett hulladékok közül az egyik legnagyobb baleseti veszélyt jelentő hulladék, az üvegtartalmú hulladék.

Ügyfeleink és dolgozóink biztonsága érdekében a nagyfelületű síküveget tartalmazó hulladékokat (bútorokat, nyílászárókat) az alábbi feltételekkel veszik át hulladékudvaraink:

 • A fa, fém vagy műanyag bútorelemek, nyílászárók, melyek (ép, vagy sérült) üveget tartalmaznak, szelektálás nélkül csak kis mennyiségben adhatók át.
  • üveg tartalmú bútorelemek 2 db. /ügyfél /alkalom
  • üveg tartalmú nyílászáró 4 db. /ügyfél /alkalom

Ezt meghaladó mennyiség esetén kérjük, az üveg és a befoglaló anyag (pl.: fa, fém, műanyag) szelektálását, és elkülönített üveg és fa, vagy fém, vagy műanyag hulladékként történő átadását.

A beérkező üvegezett bútorokból, nyílászárókból az üveg eltávolítása a hulladékudvar telephelyen tilos! A hulladékudvarban ilyen tevékenységet sem az ügyfél, sem hulladékudvari dolgozó nem végezhet. A balesetveszély minimalizálása érdekében kérjük, együttműködésüket és megértésüket!

 

Módosult a zöldhulladék átvétel 

2021.01.01-től a zöldhulladék átvétel a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarokban az alábbiak szerint módosul:

 • Zöldhulladékot ezentúl csak elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal kévébe kötve veszünk át
 • Az átadni kívánt zöldhulladék hosszirányú terjedelme 2 méternél nem lehet nagyobb és kézzel rakodhatónak kell lennie
 • Az átadni kívánt zöldhulladék 5 cm-nél nagyobb átmérőjű ágakat nem tartalmazhat

Pécsi hulladékudvarok

Vidéki hulladékudvarok

 

A hulladékudvarok bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén évről-évre növekszik a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében napról- napra pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére. Ezeknek a létesítményeknek köszönhetően csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak, a lakossági beszállítok számára, hogy fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok elhelyezésére van lehetőség. 

 • A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag magánszemélyek vehetik igénybe. 
 • A szolgáltatások minden hulladékkezelési szerződéssel rendelkező lakos számára igénybe vehetőek.
 • A lakossági hulladékudvaraink csak a hulladékudvarhoz tartozó településeken élők részére, az életviteléhez szükséges tevékenysége során keletkező, elkülönítetten gyűjtött hulladékainak, átvételére szolgálnak. . (lásd: Vidéki települések hulladékudvarai)

Az életvitelhez szükséges tevékenység pl.:

 • a kert gondozás (de nem a kertépítés),
 • a javítás vagy karbantartás (de nem az ingatlan felújítás),
 • bútor, vagy háztartási berendezés cseréje (de nem a ház kiürítés).

A nagymennyiségű hulladéktermeléssel járó tevékenységből származó hulladékok

 • szállítására, a BIOKOM Nonprofit Kft. szállítási részlege,
 • hasznosítására BIOKOM Nonprofit Kft. Eperfás úti telephelye,
 • ártalmatlanítására Dél-Kom Nonprofit Kft. Kökényi hulladékkezelő központja áll rendelkezésre.

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

 • A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata). 
 • Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló bizonylat.
 • Azoknak a településeknek a lakosai esetében, ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: befizetési igazolást nem kell bemutatni.
 • Lakcímkártya, személyazonosító igazolvány.


A partnerszám vagy a befizetést igazoló bizonylat hiányában a hulladék nem rakható le a lakossági hulladékudvarban. 

A hulladékok átadásakor hulladékudvari átvevő végzi a hulladék minőségi besorolását, mennyiségének meghatározását.

A Partner kérésére átvételi elismervényt állítunk ki.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkba a hulladék meghatalmazással történő beszállításának lehetősége 2018. november 1. napjától megszűnt, beszállítás kizárólag személyesen történhet.