Hulladékudvarok

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. évben a karácsonyi ünnepnapokon és az azt követő napokban,

a pécsi és vidéki hulladékudvaraink

ZÁRVA tartanak. 

2020. december 24. – december 31. közt.

 

 

NYITÁS: 2021. január 02. naptól a nyitva tartás szerinti első napon.

Pécsi hulladékudvarok

Vidéki hulladékudvarok

 

A hulladékudvarok bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén évről-évre növekszik a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében napról- napra pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére. Ezeknek a létesítményeknek köszönhetően csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak, a lakossági beszállítok számára, hogy fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok elhelyezésére van lehetőség. A hulladékudvar szolgáltatásait kizárólag csak magánszemélyek vehetik igénybe. A szolgáltatások minden hulladékkezelési szerződéssel rendelkező lakos számára meghatározott mennyiségig térítésmentesek (lásd: Pécsi hulladékudvarok, Vidéki hulladékudvarok).

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

1.) A hulladékkezelési szerződés szerinti partnerszám.

2.) A legutóbbi időszak hulladékkezelési számlájának befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási megbízás másolata). Társasház esetén az átutalási megbízás másolata, vagy a közösköltség befizetését igazoló bizonylat.

3.) Lakcímét, személyazonosságát bizonyító hivatalos okirat.

A partnerszám vagy a befizetést igazoló bizonylat hiányában a hulladék nem rakható le a lakossági hulladékudvarban. Átvételkor minden esetben elvégezzük a hulladék minőségi besorolását és tömegének mérését. A Partner kérésére átvételi elismervényt, illetve mérlegjegyet állítunk ki.

 

A koronavírus járvány miatt a hulladékot leadni szándékozó ügyfeleinket kérjük, hogy az alábbi szabályokat tartsák be!

  • hulladékudvarba való belépéskor a szájmaszk viselése kötelező,
  • a hulladékudvarok területén, a behajtási útvonallal érintett közútszakaszon a KRESZ szabályait kérjük betartani,
  • járművel várakozni a forgalom akadályozása nélkül a KRESZ szabályainak betartásával engedélyezett,
  • a hulladékudvarban az átvevőtől és más ügyfelektől legalább 1,5 m távolságtartás kötelező,
  • a hulladékátadásához szükséges iratok bemutatása kötelező, átadása tilos

 

A hulladékudvarokban a komposzt értékesítése továbbra is szünetel!

 

Köszönjük megértő együttműködésüket!

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkba a hulladék meghatalmazással történő beszállításának lehetősége

2018. november 1. napjától megszűnik, beszállítás kizárólag személyesen történhet.