Hulladékkezelő telephelyek

Ünnepi közszolgáltatási rend, március15.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. március 15. napján a hulladékszállítási rendben változás nem történik. Kommunális, szelektív, illetve zöldhulladék-gyűjtő járataink is közlekednek azokon a településeken és utcákban, ahol ezekre a napokra esik a megszokott gyűjtési nap.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az edényeket a szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek.

 

Ügyfélszolgálataink, kökényi telephelyünk és hulladékudvaraink ZÁRVA tartanak.

 

Külső beszállítóktól fogadható hulladékok kezelési díjai  2023.01.01-től

Külső beszállítóktól fogadható hulladékok kezelési díjai  2022.08.01-től

Telephelyi gépjármű közlekedési szabályzat kivonata

 

Kökény RHK

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ egy nagyon korszerű, komplex hulladékgazdálkodási létesítmény, amely megfelel mind a hazai, mind az európai előírásoknak. A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében 2014-ben került beüzemelésre.

A Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ kezelőlétesítményei:
 
– Mechanikai Biológiai Hulladékkezelő (MBH) 150.000 t/év max. kapacitású
– Válogatómű 30.000 t/év max. kapacitású
– Zöldhulladék komposztáló telep 15 000 t/év max. kapacitású
– Hulladéklerakó 1.169.000 m3 teljes kapacitású

A Válogatómű a lakossági, közületi és intézményi szelektív gyűjtésből származó hulladékot, illetve a hulladékudvarokból beszállított szelektív hulladékokat fogadja. A válogatást kézi és gépi erővel végezzük.

A válogatási technológia zárt csarnokban helyezkedik el, két külön válogatókabinnal. A beérkező szelektív hulladékot a szállítójármű leüríti egy átmeneti tároló térre ömlesztve. A hulladékból kézzel eltávolítjuk a nagyméretű zavaró, hasznosításra nem alkalmas összetevőket. A hulladék feladása két külön szállítószalagon zajlik. Az I-es szalagra a házhoz menő szelektív gyűjtésből származó vegyes, kevert anyagot lehet feladni. A szalag a hulladékáramot egy dobrostára vezeti, ahol a kisebb szennyezőanyag leválik, majd az I-es válogatókabinba jut. A II-es szalag kevésbé kevert, főként gyűjtőszigetekről származó papír, vagy műanyag hulladéka a feladás után közvetlenül jut a II-es válogatókabinba.

Mindkét válogatókabinban egyszerre 8 anyagfajta boxokban való leválogatására van lehetőség 9-9 pár válogató munkás alkalmazásával. A 9. anyagfajta, amely lehet haszonanyag, de lehet hasznosításra alkalmatlan anyag is egy szalag segítségével vagy a bálázógépre, vagy konténerbe kerül. A válogatókabinok klimatizálva vannak és túlnyomással, az óránkénti minimum hétszeres légcsere biztosított. A szalagok végén a maradék anyagból leválasztásra kerül a vashulladék, majd a fennmaradó anyag mérést követően válogatási maradékként kerül átszállításra az MBH-ba. A bálázógép vízszintes gyűjtőszalagja a két kabin között kerül elhelyezésre. A szalag túlnyúlik a válogatókabinokon annak érdekében, hogy a válogatást nem igénylő hulladékokat közvetlenül a bálázógépre lehessen feladni.

Az elkészített bálák a csarnokhoz kapcsolódó fedett bálatárolóban tárolásra, majd kiszállításra kerülnek. A kiválogatott, bebálázott hulladék újra-feldolgozókhoz, hasznosítókhoz kerül.

A Mechanikai-biológiai kezelő (MBH) létesítmény a nem veszélyes, vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladékok, a lom és egyéb, nem veszélyes hulladékok fogadására alkalmas. A beérkező hulladék mechanikai úton több frakcióra bontható és az így előkészített anyag fajtánként eltérő módon hasznosító, illetve minimalizálható a lerakásra kerülő maradék hulladék mennyisége.

A beszállító gépjárművek a hulladékokat az MBH csarnok betonozott, a csurgalékvíz részére alul összefolyóval ellátott fedett tároló és feladó terére ürítik. Az előaprító a feladott hulladékot leaprítja, majd mágneses fém leválasztón leválasztásra kerül a mágnesezhető fémek egy része. A következő lépésben a dobszitán a 60 mm-nél kisebb szemcsék kerülnek leválasztásra, amelynek több mint 80%-a biológiai eredetű (BIO frakció) hulladék. Ennél a pontnál szétválik a feldolgozási technológia. A BIO frakciót egy külön szalagrendszer átszállítja a biológiai kezelő csarnokba, ahol a biológiai kezelés zajlik. A másik, a mechanikai feldolgozórendszerben maradó 60-350 mm közötti anyagáram egy örvényáramú szeparátorra kerül, ahol a nem mágnesezhető fémek (pl. réz, alumínium) kerülnek leválasztásra. A még fennmaradt anyagból a légszeparátor kiválasztja a nehéz frakciót, amely kihordószalagon a csarnokon kívül lévő konténerbe jut, majd a lerakóban ártalmatlanításra kerül. A könnyű, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó hulladék a légárammal halad tovább, amely ezt követően egy expanziós térbe kerül és leülepedik, majd egy átadó-szalagrendszer segítségével az utóaprítókba jut. A két utóaprító feladata a szilárd települési hulladékból előállított magas fűtőértékű másod-tüzelőanyag szemcseméretének homogenizálása.

A keletkező éghető, energetikailag hasznosítható összetevőket tartalmazó nagy fűtőértékű másod-tüzelőanyag cementgyári és erőművi felhasználásra kerülnek.

A nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanítására 1.169 ezer m3 kapacitással II/B ütemű nem veszélyes hulladéklerakó létesült Kökényben. A lerakó megfelelő műszaki védelemmel és monitoringrendszerrel épült ki, az esetleges környezetszennyezések figyelemmel kísérésére. A hulladéklerakóban építési-bontási inert hulladék hasznosítása is történik, amely felhasználásra kerül a hulladéktest felületén a közlekedési út elkészítésére, gát magasítására, és a lerakott hulladék szükség szerinti takarására.
 

A Komposzttelep a szelektíven gyűjtött zöldhulladék befogadására és a zöldhulladék hasznosítására szolgál. A beszállított zöldhulladékot egy homlokrakodóval táplált mobil aprítógéppel leaprítjuk és táblás komposztálási eljárással, 3 napos forgatási idővel kezeljük. A táblaprizma forgatására forgatógépet alkalmazunk. A komposztálás átlagos ideje 10-12 hét. A komposztálódási folyamat végén a komposztálódott anyagot dobrostával átrostáljuk. Az áthulló finom frakció a kész komposzt, míg a fennmaradó anyag visszakerül a komposztálási folyamat elejére. A kész komposztot Pécsi Zöldkomposzt néven értékesítjük ömlesztett és zsákos formában.

 

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központba külső beszállítók a hulladékot munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-15 óráig szállíthatják be a mérlegházon keresztül.

Mérlegházi pénztár nyitva tartása munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-15 óráig, szombat-vasárnap zárva.

 

Barcsi RHK

Telephelyen található főbb létesítmények:

  • Válogatómű: 10.000 t/év kapacitás
  • Átrakóállomás
  • Hulladékudvar

A Válogatómű a térségben gyűjtött lakossági szelektív hulladék feldolgozását biztosítja. A telephelyre beszállított szelektív hulladékot mérlegelés és nyilvántartásban történő rögzítést követően a csarnok épületében leürítik. Az ürítés helye a hulladék szennyezettségétől függ. Az előválogatott, további kezelést nem igénylő hulladék válogatás nélkül közvetlenül a bálázógépre kerül. A kevésbé szennyezett lakossági szelektíven gyűjtött hulladékot a válogatókabin felhordószalagjára juttatjuk fel. A szennyezett szelektív hulladék a válogatószalagra juttatás előtt, dobszitán is átvezetésre kerül. A kézi válogatás válogatókabinban történik. A kiválogatott hulladék frakciónként kerül bálázásra, és kiszállításra hulladékhasznosítókhoz.

 

Átrakó állomások

 

Az átrakóállomások az összegyűjtött nem veszélyes települési hulladékok átrakására szolgálnak: ez a megoldás arra a problémára, hogy ne kelljen minden egyes kukásautónak a benne „lazán” összegyűlő háztartási hulladékkal nagy távolságokat drágán megtenni, olyan helyeken, ahol a hulladékot a gyűjtés után távolabbra kell szállítani kezelés céljából. Az átrakó állomásokon a gyűjtőkocsik által behordott hulladékmennyiséget a lehető legkisebb térfogatúra tömörítjük. Így a továbbszállítás fajlagos költsége jelentősen kisebb.

Szakmai munkatársaink logisztikai tervezésének köszönhetően, a gépjárműveink napi kevesebb kilométer teljesítménye miatt jelentősen kevesebb kormot, egyéb szennyező és rákkeltő anyagot bocsátanak ki, ami levegőtisztasági védelmi szempontból fontos intézkedés.

Átrakóállomások a következő telephelyeken vannak: Pécs, Szigeti tanya; Szentlőrinc; Barcs; Mohács; Komló; Kaposszekcső.