Fő adatok, elérhetőségek

A közszolgáltató hivatalos neve: Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített neve: Dél-Kom Nonprofit Kft.

Jogi formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítója: BIOKOM Nonprofit Kft.

Működés megkezdésének időpontja: 1997.06.16.

Cégbejegyzés száma: Cg. 02-09-064556

Székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.

Adószáma: 11541587-2-02

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-97163/2016

A szolgáltató elérhetőségei:

  • postacím: 7602 Pécs, Pf. 176.
  • telefonszám: 72/805-400
  • call center száma: 72/805-410
  • központi elektronikus levélcím: delkom@delkom.hu
  • honlap: www.new.delkom.hu

KÜJ szám: 100279306

KTJ számok:

Pécs I. Átrakóállomás és hulladékudvar (7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14., 5267/6 hrsz.): 102487159
Eperfás úti hulladékgyűjtő udvar (7628 Pécs Eperfás út 3., 42099 hrsz.): 101336027
ZÖLD PONT Hulladékgyűjtő udvar (7631 Pécs, Postagalamb u. 3., 23760/54 hrsz.): 102506678
Kökény Regionális Hulladékkezelő Központ (7639 Kökény, 057,059,063/9, 021 hrsz.): 100468989
Barcs Regionális Hulladékkezelő Központ (7570 Barcs, 0479/5 hrsz.): 102378891
Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás(7940 Szentlőrinc, 0207/12 hrsz.): 102514488
Hulladékgyűjtő udvar (7682 Bükkösd, 174/2. hrsz): 102452803
Hulladékgyűjtő udvar (7754 Bóly, 0199. hrsz.): 102519081
Hulladékgyűjtő udvar (7815 Harkány, 0229/19. hrsz.): 102519117
Hulladékgyűjtő udvar (7537 Homokszentgyörgy, 171/4. hrsz.): 102364816
Hulladékgyűjtő udvar (7975 Kétújfalu, 062/3. hrsz.): 102519173
Hulladékgyűjtő udvar (7342 Mágocs, 080/1. hrsz.): 102519209
Hulladékgyűjtő udvar (7822 Nagyharsány, 0483/9. hrsz.): 102519232
Hulladékgyűjtő udvar (7370 Oroszló, 021. hrsz.): 102519276
Hulladékgyűjtő udvar (7960 Sellye, 062/1. hrsz.): 102519298
Hulladékgyűjtő udvar (7800 Siklós, 462. hrsz.): 102519324
Hulladékgyűjtő udvar (7936 Szentlászló, 030. hrsz.): 102519357
Hulladékgyűjtő udvar (7900 Szigetvár, 2099/1. hrsz.): 102519380
Hulladékgyűjtő udvar (7720 Pécsvárad, 096/1. hrsz.): 102289715
Hulladékgyűjtő udvar (7349 Szászvár, 437/4. hrsz.): 102289726
Hulladékkezelő Központ: átrakóállomás, komposzttelep, hulladékgyűjtő udvar(7700 Mohács, 164/6. hrsz.): 102232892
Lakossági hulladékgyűjtő udvar(7150 Bonyhád,7512. hrsz.): 102337186
Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomás(7361 Kaposszekcső, 564. hrsz.): 102461193
Hulladékátrakó állomás(7300 Komló, 0132. hrsz.): 102206479
Hulladékgyűjtő udvar (7300 Komló, 2946/8. hrsz.): 102206468

Statisztikai számjel: 11541587-3811-572-02

Honlapjának elérhetősége: www.new.delkom.hu

Ügyfélszolgálati iroda elérhetősége: cím: 7632 Pécs, Siklósi út 58.; e-mail:delkom@delkom.hu; telefon: 72/805-410

ADR Tanácsadóink:  Szegedi Róbert, Tóth Andrea

Elérhetőségeik: 
Szegedi Róbert: szegedi.robert@delkom.hu ;  telefon: +3620/ 414-8666

Tóth Andrea: toth.andrea@delkom.hu ;  telefon: +3630/225-2904

 

Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződésének száma: Generáli-Biztosító Zrt. 12/297241

A szakmai biztosíték által fedezett kockázat: tevékenységi felelősség, munkáltatói felelősség, szolgáltatási felelősség, környezeti felelősség . A biztosított helyett a biztosító megtéríti azon károkat, amelyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával az alábbi szervekhez fordulhat:

  • Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet, telefon: +36-72/795-398, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36, telefon: +36-72/507-154, internetes elérhetőség: http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet) fordulhat.
  • Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. telefon: +36-82/510-868, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Somogy Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7400 Kaposvár, SKIK Székház Anna u. 6. I. emelet 106., telefon: +36-82/501-026, internetes elérhetőség: http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet) fordulhat.
  • Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: Szekszárd, Kiskorzó tér 3. telefon: +36-74/415-411, 112 mellék, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Tolna Megyei Békéltető Testület  7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefon: 06-74-411-661 Fax: 06-74-411-456, e-mail: kamara@tmkik.hu.) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

Tárhelyszolgáltató adatai:  Aladár-Consulting Kft. (7635 Pécs, Magyarürögi út 134., Cg.02-09-066743)