Áramszünet miatti zárva tartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019.04.12-én áramszünet  miatt a szigetvári ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!


Szabadság miatti zárva tartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019.04.04-én és 2019.04.05-én  szabadság miatt a dombóvári ügyfélszolgálatunkon az ügyfélfogadás szünetel!

Megértésüket köszönjük!


Karácsonyfagyűjtő járat Pécsett

 

A karácsonyi időszakot követően, 2020. január 6. napjától, a közszolgáltatást végző Dél-Kom Nkft. megkezdi a feleslegessé vált fenyőfák begyűjtését.

A gyűjtés, amely január 31-ig tart, kifejezetten erre a célra rendszeresített különjárattal történik az egyes lakóterületekhez tartozó megszokott hulladékszállítási napokon.

Fontos, hogy fákat csupaszon, azaz egyéb hulladékoktól mentesen – mint például szaloncukor, papír, karácsonyfatalp – kell kitenni a háztartási hulladékgyűjtő edények mellé. Kérjük, hogy a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kukák mellé kettévágva helyezzék ki, ezzel is elősegítve az elszállítást.

Bővebben…


Nyitvatartás változás a pécsi hulladékudvarokban 2019. január 1-től

A pécsi hulladékudvarok nyitva tartását, a beérkezett ügyféligényeknek megfelelően 2019. január 01. naptól kezdődően az alábbiak szerint módosítjuk.

HulladékudvarHétfőKeddSzerdaCsütörtökPéntekSzombat
Pécs, Eperfás u. 37:00 - 15:007:00 - 15:007:00 - 15:007:00 - 15:009:00 - 17:007:00 - 15:00
Pécs, Postagalamb u. 37:00 - 15:009:00 - 17:007:00 - 15:009:00 - 17:007:00 - 15:007:00 - 15:00
Pécs, Szigeti tanya 12-14.9:00 - 17:007:00 - 15:009:00 - 17:007:00 - 15:007:00 - 15:007:00 - 15:00

 

Az új nyitvatartási rendben minden hétköznap egy pécsi hulladékudvar 9:00 – 17:00 óráig tart nyitva.

HétfőPécs Hulladékudvar Szigeti tanya 12-14.
KeddPécs Hulladékudvar Postagalamb u. 3
SzerdaPécs Hulladékudvar Szigeti tanya 12-14.
CsütörtökPécs Hulladékudvar Postagalamb u. 3
PéntekPécs Hulladékudvar Eperfás u. 3

Ügyfélszolgálatok nyitvatartása december 14-15-én

Központi ügyfélszolgálat

december 14.: 8:00 – 16:00

december 15.: 8:00 – 14:00

 

Búza téri ügyfélképviselet

december 14.: 8:00 – 16:00

december 15.: 8:00 – 14:00

 

Barcsi ügyfélképviselet

december 14.: 7:30 – 13:30

december 15.: ZÁRVA

 

Bonyhádi ügyfélképviselet

december 14.: 8:00 – 15:30

december 15.: 8:00 – 14:00

 

Dombóvári ügyfélképviselet

december 14.: 8:00 – 14:00

december 15.: ZÁRVA

 

Harkányi ügyfélképviselet

péntek: 10:00 – 16:00

december 15.: ZÁRVA

 

Komlói ügyfélképviselet

december 14.: 8:00 – 15:00

december 15.: 8:00 – 14:00

 

Mohácsi ügyfélszolgálat

december 14.: 8:00 – 12:00

december 15.: ZÁRVA

 

Siklósi ügyfélképviselet

december 14.: ZÁRVA

december 15.: 8:00 – 12:00

 

Szigetvári ügyfélképviselet

december 14.: 8:00 – 14:00

december 15.: ZÁRVA


Kétújfalui hulladékudvar megnyitása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2018. december 5-én megnyitjuk kétújfalui lakossági hulladékudvarunkat.

A hulladékudvar nyitvatartása itt található.

2018. december 26-án és 28-án zárva tart.

 


Tájékoztatás a szelektív hulladékgyűjtő edények használatáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Partnereinket, hogy azokon a településeken, ahol a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretein belül bevezetésre került a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a lakosság részére a 240 literes kék színű szelektív hulladék gyűjtő edény, illetve a 80 literes zöldhulladék gyűjtő edény – a haszonkölcsön szerződés kitöltése ellenében – díjmentesen került átadásra.

A Haszonkölcsön szerződés alapján:

 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles a Haszonkölcsönbe vett eszköz(öke)t a szerződés aláírásától számított legalább 5 évi időtartamban rendeltetésének megfelelően használni, a jó gazda gondosságával kezelni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni;
 • a használat során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – a Haszonkölcsönbe vevő kötelezettsége;
 • a Haszonkölcsönbe vevő köteles haladéktalanul jelezni a Haszonkölcsönadó megbízottja felé az eszközök megrongálódását, megsemmisülését, elveszését;
 • Haszonkölcsönbe vevő nem tartozik felelősséggel az eszköz(ök) közszolgáltató által történő ürítése során történő sérülésért, meghibásodásért;
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszköz(öke)t kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra használhatja;
 • a haszonkölcsön tárgyát a Haszonkölcsönbe vevő saját felelősségére használja a jelen szerződésben írt célra;
 • Haszonkölcsönbe vevő a haszonkölcsön tárgyának használatát harmadik személynek nem adhatja át. A Haszonkölcsönbe vevő személyének megváltozása esetén köteles az a Haszonkölcsönadó, illetve megbízottja részére tiszta, sérülésmentes állapotban visszaszolgáltatni.
 • Haszonkölcsönbe vevő az eszközön javítási munkát csak a Haszonkölcsönadó előzetes hozzájárulása alapján végezhet;
 • a Haszonkölcsönbe vevő tudomásul veszi, hogy az eszköz automatikus cseréjére, javítására sem a haszonkölcsön időtartama alatt, sem annak megszűnését követően nem tarthat igényt, az a Haszonkölcsönadó megítélése alapján történik;
 • a Haszonkölcsönbe vevő felelős minden olyan kárért, amely a haszonkölcsön tárgyának általa történő rendeltetésellenes, vagy szerződésellenes használatának következményeképpen keletkezik;
 • haszonkölcsönadó Megbízottja útján jelen szerződés egész időtartama alatt jogosult a haszonkölcsön tárgyának használatát folyamatosan ellenőrizni a Haszonkölcsönbe vevő szükségtelen zaklatása, illetve akadályoztatása nélkül.

Pécsi lomtalanítás és zöldjárat

Lomtalanítás Pécs 2020

 

Általános tájékoztató a lomtalanításról

 

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).

Bővebben…


Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái

 1. Elektronikusan, a intézhető ügyek:
 • e-számla regisztráció
 • adatváltozás bejelentése,névváltozás (pl. házasságkötés kapcsán)
 • csekk és igazolás kérése
 • hibabejelentés
 • időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
 • levelezési/értesítési cím megváltozásának bejelentése
 • Pénzintézeti (lakossági folyószámláról történő) átutalásról postaira (csekkes befizetésre) való áttérés kérelme)
 • számlamásolat kérése
 • szolgáltatás és számlázás szüneteltetésének kérelme (csak egyedi edényhasználatú, egyetlen háztartásra szóló szerződés esetén)
 • Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítás

 

 1. Telefonon (72/805-410) és/vagy e-mailben (delkom@delkom.hu) elintézhető ügyek:
 • egyenleg lekérdezés, elszámoláskérés
 • adatváltozás,
 • számlareklamáció
 • számlamásolat, csekk, igazolás kérése
 • felhatalmazás megadása csoportos beszedési megbízásra
 • hibabejelentés
 • szolgáltatás szüneteltetés kérése

 

 1. A fentieken felül kizárólag személyesen, a Dél-Kom Nonprofit Kft.. központi ügyfélszolgálati irodájában elintézhető ügyek:

Pécs, Siklósi út 58.

 • felhasználó változás
 • szállítással kapcsolatos bejelentések
 • számlaegyenleg és adategyeztetés
 • tartozás rendezés – részletfizetési megállapodás megkötése
 • pénztári be- és kifizetés
 • lakossági hulladékkezelési, illetve edénybérleti szerződések megkötése
 • azonnali igazoláskérés (tartozásmentesség/tartozás)
 • lakcímváltozás (be és kijelentkezés, értesítési címváltozás)
 • befizetett postai csekk bemutatása

Panaszügyek kezelése

Felhasználói panasz: a hulladékszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan tett negatív észrevétel.

A felhasználók panaszaikat közvetlenül a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltató ügyfélszolgálatához intézhetik szóban, írásban, telefonon, e-mailben.

 

 1. A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról panaszfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

 

 1. Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles a felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 

 

A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.

 

Amennyiben a felhasználó panasza nem jogos: a szolgáltató a felhasználót írásban, indokolással ellátva értesíti. Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik a téves ügyfélszolgálati eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.

 

Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja a felhasználó jogos kárigényét.

Nem tekinthető felhasználói panasznak: tájékoztatást kérő megkeresés; hibabejelentés; más felhasználó szabálytalan hulladékkezelésére, vonatkozó bejelentés; a felhasználóval szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése, valamint a tartozás törlesztésének (futam idő) módosítása.