ÁTADHATÓ HULLADÉKFAJTÁK ÉS MENNYISÉGEK 2023. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL

A lakossági hulladékudvarban átvehető hulladékok jegyzéke

Korlátozott mennyiségben átadható hulladékok


 

HULLADÉKUDVARAINK NYITVATARTÁSA 2023. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL


Átmeneti korlátozások hulladékudvarainkban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy hulladékudvarainkban az alábbi hulladékátvételi korlátozások vannak érvényben.

 

Az egyéb műanyag hulladék (HAK 20 01 39) átvétele az összes hulladékudvarunkban szünetel.

 

A fém hulladék átvétele átmenetileg szünetel:

Szászvár
Sellye
Siklós
Bóly
Pécsvárad hulladékudvarainkban.

 

A sík üveg leadására átmenetileg kizárólag az alábbi hulladékudvarainkban van lehetőség:

Barcs  
Bonyhád  
Kaposszekcső  
Komló 
Szigetvár 

 

Pécs, Szigeti tanya hulladékudvar:

 • akkumulátor,
 • elem,
 • építési hungarocell
 • étolaj,
 • fagyálló,
 • fáradt olaj,
 • fém hulladék
 • fénycső,
 • festék, festékes doboz,
 • síküveg
 • spray palackok,
 • toner.

 

Pécs, Eperfás út 3. hulladékudvar:

 • akkumulátor,
 • autógumi,
 • csomagolási üveg (öblös üvegek),
 • étolaj,
 • fáradt olaj,
 • fénycsövek-izzók,
 • festékek-festékes göngyöleg,
 • síküveg,
 • vízbázisú festék.

 

Pécs, Postagalamb hulladékudvar:

 • festékhulladék (Oldószeres/Vízbázisú),
 • kiürült festékes dobozok,
 • fáradt olaj,
 • olajos flakonok,
 • gumiabroncs,
 • üveg csomagolási és síküveg,
 • TV (Képcsöves/Síkképernyős).

 

Mohácsi hulladékudvar:

 • akkumulátor,
 • csomagolási vegyes hulladék,
 • fém hulladék,
 • gumiabroncs,
 • hungarocell,
 • hűtő és klíma,
 • papír vegyes,
 • síküveg.

 

Kaposszekcsői hulladékudvar:

 • gumiabroncs

 

Bólyi hulladékudvar:

 • veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektronikai készülékek (hőcserélők, hűtők, légkondi) HAK 20 01 35

 

Szentlászló hulladékudvar:

 • fém hulladék (HAK 20 01 40)

 

Bonyhádi hulladékudvar:

 • gumiabroncs

Minden hulladékudvarunk tekintetében érvényes, hogy az egyes hulladékok átvétele függ az adott hulladékudvar kapacitásától, így előfordulhat, hogy a hulladékok átvételét nem (vagy nem teljes mennyiségében) áll módunkban biztosítani.

 

Megértésüket köszönjük! 


Változások hulladékudvaraink működésében 2023. július 1. napjától

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. július 1. napjától működő új hulladékgazdálkodási rendszerben a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság irányítja a magyarországi közszolgáltatási és intézményi települési szilárd hulladék begyűjtését, kezelését és hasznosítását. Közszolgáltatási résztevékenysége keretében határozza meg a hulladékkezelési létesítmények, ezek közt a lakossági szelektív hulladékudvarok működtetésnek feltételeit.

 

A lakossági szelektív hulladékudvarok működésében 2023. július 01. naptól az alábbi változások kerülnek bevezetésre: 

 • mérlegeléssel történik az átvehető hulladékok mennyiségének megállapítása,
 • változik a nyitvatartás Pécsen és vidéken (link),
 • változik az átadható hulladékok mennyisége (link).

 

Mérlegelés

A lakossági szelektív hulladékudvarokban az átvételre kerülő hulladékok mennyiségét, hulladék típusonként, fajtánként, mérlegeléssel kell meghatározni.

A mérlegeléseket raklapemelő mérleggel végezzük melyhez, a beszállított hulladékot raklapra kell rakodni és onnan a tároló konténerbe, vagy tároló térre helyezni.

 

A mérlegelés elvégzéséhez szükséges

 • többféle hulladék beszállítása esetén a hulladékok elkülönítése, előre szelektálása,
  • az átvehető hulladékok jegyzéke szerinti hulladék fajtánként elkülönítve,
  • elektronikai eszközök akkumulátorát, elemét elkülönítve,
  • világító eszközök izzóját, fénycsövét elkülönítve,
  • nyomtatók festékkazettáit, festékpatronjait, tonereit elkülönítve,
  • lomhulladékoktól elkülönítve az abból más hulladéktípusba tartozó hulladékokat (pl.: fémtárgyak eszközök, textil, tiszta csomagolási hulladékok, sík és csomagolási üveg) elkülönítve,
  • fém hulladékok közül a fém csomagolási hulladékokat (pl.: sörös doboz, fém konzervdoboz).
  • Az előre nem szelektált, kevert, vegyes, hulladékokat (az átvétel és mérlegelés nagy várakozási időt okozó időigénye miatt) nem áll módunkban átvenni.
 • kézzel rakodható beszállítás
  • a hulladékokat raklapra rakodható formában tudjuk fogadni a mérlegelés elvégzése miatt.

   pl.:

   építési törmeléket ládában, vödörben, zsákban rakodható egységekben,

   zöld hulladékot kézzel rakodható kötegekben, zsákban,

   üveg csomagolási hulladékokat (pl.: palackok, befőttesüvegek,) ládában zsákban,

   papír csomagolási hulladékokat, összekötegelve vagy zsákban,

   fólia csomagolási hulladékokat összekötegelve vagy zsákban.

    

Ömlesztett állapotban nem mérlegelhető hulladékokat nem áll módunkban átvenni!

A mérlegeléshez szükséges eszközöket, (láda, vödör) kirakodás, kiürítés után újra mérlegre kell rakni és súlyukat megmérni a pontos hulladék mennyiség megállapítása érdekében.


 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS HULLADÉKUDVARAINK MŰKÖDÉSÉRŐL

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretén belül létrehozott hulladékudvarok használatának bevezetése óta a Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén évről-évre növekszik a lakossági hulladék beszállítási mennyisége. A lakosság mindennapi életvitelében pozitív irányba fejlődő környezettudatosság vehető észre, csökken az illegálisan lerakott hulladékok mennyisége. Ennek oka nagymértékben vezethető vissza a korszerű, egyszerűen igénybe vehető lakossági hulladékudvarok megjelenésére.

Kollégáink arra törekszenek, hogy a szakmai irányítás mellett egy barátságos környezetet biztosítsanak a lakossági beszállítok számára, fenntartsák, ösztönözzék a lakókat, a hulladékudvarok folyamatos használatára.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett lakossági hulladékudvarokban csak a háztartásokban – tehát nem az iparban vagy a vállalkozásokban – képződő, előre szelektált hulladékok elhelyezésére van lehetőség. 

A hulladék meghatalmazással történő beszállítására nincs lehetőség, kizárólag személyesen történhet.

 

A hulladékudvarban nem adható át:

 • háztartási (kommunális) hulladék,
 • élelmiszer, élelmiszermaradék,
 • a hulladékudvarba átadható hulladékok felsorolásában nem szereplő egyéb veszélyes hulladék, pl. pala, eternitcső, bitumen, kátrány és ezekkel szennyezett anyagok, laborvegyszer, injekciós tű és robbanásveszélyes anyagok.

 

A hulladékudvarokban a hulladékok leadásához szükségesek:

 • személyazonosságot igazoló okmány (személyigazolvány, járművezetői engedély, útlevél);
 • magyarországi lakcímkártya.

A hulladékok átadásakor hulladékudvari átvevő végzi a hulladék minőségi besorolását, mennyiségének meghatározását.

A Partner kérésére átvételi elismervényt állítunk ki.

 

ÜVEGHULLADÉK

A lakossági szelektív hulladékudvarokban átvett hulladékok közül a legnagyobb baleseti veszélyt jelentő hulladék, az üvegtartalmú hulladék.

Ügyfeleink és dolgozóink biztonsága érdekében a nagyfelületű síküveget tartalmazó hulladékok bútorok (fa, fém vagy műanyag bútorelemek), nyílászárók, melyek (ép, vagy sérült) üveget tartalmaznak, szelektálás nélkül nem adhatók át.

A beérkező üvegezett bútorokból, nyílászárókból az üveg eltávolítása a hulladékudvar telephelyen tilos! A hulladékudvarban ilyen tevékenységet sem az ügyfél, sem hulladékudvari dolgozó nem végezhet. A balesetveszély minimalizálása érdekében együttműködésüket és megértésüket kérjük!

 

LOMHULLADÉK

A háztartásokban feleslegessé váló nem elektromos tárgyak, eszközök, amelyek a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényben nem helyezhető el, pl.: fa, műanyag, textil tartalmú bútorok és tárgyak.

 • A fából, bútorlapból készült szekrények, kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak darabokban, lapra bontva adható át.
 • A balesetveszély miatt a hulladékudvarokban a bútorok szétbontása nem végezhető.

 

ZÖLDHULLADÉK

 • A hulladékudvarban a zöldhulladék csak elvágható, drótmentes kötegelő anyaggal kévébe kötve adható át.
 • Az átadni kívánt zöldhulladék hosszirányú terjedelme 2 méternél nem lehet nagyobb és kézzel rakodhatónak kell lennie. 
 • Az átadni kívánt zöldhulladék 5 cm-nél nagyobb átmérőjű ágakat nem tartalmazhat.