Tájékoztató a barcsi ingatlanhasználók részére biztosított kedvezmények megszűnéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről szóló 11/2004.(III.26.) önkormányzati rendelete – a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett önkormányzati hatáskörre vonatkozó jogszabályi változások miatt – hatályát vesztette.

A hatályon kívül helyezett hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat által biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezmény, továbbá az évente térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 6 db hulladékgyűjtő zsák átvételi lehetőség 2023. december 31. napjával megszűnt.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint jogosultak 60 literes gyűjtőedény használatára a települési önkormányzat által kiadott igazolás alapján. A Társaságunk részére a korábbiakban benyújtott önkormányzati igazolást a továbbiakban is elfogadjuk!

Azok az ingatlanhasználók, akik jelenleg is 60 literes edény használatának megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnek, további kedvezményre nem jogosultak.

 


Városi Útfelújítási Program – Donátusi út

A Városi Útfelújítási Programban az előzetes ütemterveknek megfelelően folynak a kivitelezési munkák.

Március végén és április első hetében, a tavaszi szünetre időzítve zajlik majd a Donátusi út rekonstrukciója. Tekintettel arra, hogy az elmúlt évtizedekben az útalap is elhasználódott, ezért a teljes pályaszerkezet átépítése szükséges, amely csak teljes szélességű útlezárás mellett végezhető el a Lepke dűlő csomópont és a Donátusi buszforduló között.

Az ütemterv szerint a teljes szélességű lezárás 2024. március 27-én, szerdán 8:30-kor kezdődik és április 5-e, péntekig koraestig tart.

A lezárt szakaszon lévő háztartások részére Donátus buszfordulóban és a Lepke dűlő csomóponttól délre hulladékgyűjtő sziget lesz kialakítva, ahol kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények lesznek elhelyezve.


Húsvéti közszolgáltatási rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. március 29 – április 1. között a hulladékszállítási rendben változás nem történik. Ezeken a napokon a szelektív, illetve zöldhulladék gyűjtő járataink is szünet nélkül közlekednek a megszokott gyűjtési napokon.

Kérjük, hogy az edényeket a szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek.

 

Központi ügyfélszolgálatunk és ügyfélképviseleteink nyitvatartása az alábbiak szerint módosul:

2024. március 29. ZÁRVA

2024. április 1. ZÁRVA 

Központi ügyfélszolgálat 2024. április 2. 8.00 – 20.00

 

Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központunk 2024. március 29. és április 1. napján ZÁRVA tart.

 

Hulladékudvaraink 2024. március 29-30. és április 1. napján ZÁRVA tartanak.

 


Ügyfélszolgálati nyitvatartás változás 2024. március 22-én

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy pécsi központi ügyfélszolgálatunk 2024. március 22-én pénteken 13:00 órától technikai okok miatt zárva tart.
 
Megértésüket köszönjük!

Ünnepi közszolgáltatási rend 2024. március 15-én

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. március 15-én a hulladékszállítási rendben változás nem történik.

Ezeken a napokon a szelektív, illetve zöldhulladék gyűjtő járataink is szünet nélkül közlekednek a megszokott gyűjtési napokon. Kérjük, hogy az edényeket a szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK, HULLADÉKUDVARAINK ÉS KÖKÉNYI REGIONÁLIS KÖZPONTUNK EZEN A NAPON ZÁRVA TARTANAK!

 


Tájékoztatás a 2024. évi tavaszi lomtalanításról

Tisztelt Ügyfeleink!

A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTÁSRA KERÜLNEK a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lomhulladékok (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyak, bútorok, ágybetétek stb.).

 

A lomokat a lomtalanítási menetrendben meghatározott napokon, reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára. A szállítási menetrendek elérhetőek honlapunkon:

Lomtalanítási időpontok – vidéki települések

Lomtalanítási időpontok – Pécs

Lomtalanítás igénybejelentő Pécs belváros

A lomhulladékot az ingatlanok előtti közterületre oly módon kell kihelyezni, hogy az a jármű- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével, valamint a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében kérjük, szétszerelve, lapra szerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél pedig ügyeljenek arra, hogy azok kézi erővel szóródásmentesen mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

Lomtalanításkor kihelyezett zsákok, dobozok maximális súlya 25 kg.

 

A lomtalanítás keretén belül nem szállítjuk el, abban az esetben sem, ha a kihelyezett hulladék csak részben tartalmazza az alábbiakat:

 • az építési, bontási törmelék (pl. beton, azbeszttel szennyezett építőanyag, pala, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, WC-csésze, mosdókagyló, ablaküveg, síküveg);
 • fémhulladék (pl.: vasalatok);
 • a kerti biohulladék (pl. fanyesedék, faág, lomb);
 • a háztartásokban keletkező vegyes hulladék (kommunális hulladék);
 • az elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag, fém- és üveg hulladék;
 • az ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladék (pl. autóalkatrész, szerszámok);
 • az állati tetemet, trágyát vagy más undort keltő anyagot tartalmazó hulladék;
 • a gumiabroncs;
 • az elektronikai hulladék (pl., háztartási gépek, számítástechnikai eszközök, ezek alkatrészei, szórakoztató eszközök – rádió, TV és alkatrészei, lejátszók, szerszámgépek);
 • a veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer stb.).

 

A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., valamint a Dél-Kom Nonprofit Kft. Általános Szerződési Feltételeiben szabályozottak szerint – elhelyezhető hulladékudvarainkban. Az ÁSZF-ek a www.mohu.hu és a www.delkom.hu weboldalakon tekinthetőek meg.

A lakossági szelektív hulladékudvarok működésében 2023. július 01. napjától létrejött változásokról, valamint az átadható hulladékfajtákról és mennyiségeiről a weboldalunkon, az alábbi linken tájékozódhat:

Hulladékudvaraink

 

További információk elérhetők személyesen és telefonon ügyfélszolgálati irodáinkban:

Ügyfélszolgálataink 

                                                                


Ügyfélszolgálataink február 23-án zárva tartanak

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyfélszolgálataink 2024. február 23-án pénteken technikai okok miatt zárva tartanak.
 
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás a lakosságnál keletkező hamu hulladék kihelyezésével és elszállításával kapcsolatban

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a háztartásban keletkező kis mennyiségű hamu – kizárólag az alábbi feltételekkel – a kommunális gyűjtőedénybe helyezhető el:

 • kihűlt állapotban,

 • bezsákolva és összekötve.

A kuka ürítésekor a hamu a kis mennyiséget meghaladó mértékben szálló porként jelentkezhet, mely veszélyezteti a dolgozóink egészségét, ezen felül a forró hamu rendkívül tűzveszélyes a hulladékgyűjtő autóba kerülve.

Amennyiben munkatársunk a gyűjtés során nem megfelelően kihelyezett hamut észlel a hulladékgyűjtő edényzetben, az ürítést megtagadhatja.

Javasoljuk, hogy a hamut lehetőség szerint telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, akár a komposztba is hasznosítható.


Tájékoztató a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által megküldött matricákról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által a hulladékszállítási díj számla mellékleteként megküldött matricák az Ön számláját képező edényméret figyelembevételével kerültek kiállításra.

Amennyiben a  matricán feltüntetett edényméret nem egyezik az Ön által használt gyűjtőedény méretével, kérjük, szíveskedjen ügyfélszolgálatainkon személyesen, vagy írásban Társaságunk részére jelezni.

Elérhetőségeink

A matrica cseréjéhez az eredeti matricát szükséges Társaságunk részére visszaszolgáltatni. Ügyfélszolgálatainkon ez személyesen, azonnal intézhető, levélben történő megkeresés esetén postán küldjük meg az új matricát (amennyiben az előző visszaküldésre került). Ha a matrica már felhasználásra, az edényre felragasztásra került, abban az esetben is – akár sérült, szakadt állapotban is – kérjük visszajuttatni.

Érintett települések:

Adorjás, Alsómocsolád, Alsószentmárton, Aparhant, Apátvarasd, Aranyosgadány, Áta, Babarc, Babarcszőlős, Babócsa, Bakóca, Bakonya, Baksa, Bánfa, Bár, Baranyahídvég, Basal, Belvárdgyula, Beremend, Berkesd, Besence, Bezedek, Bicsérd, Bikal, Birján, Bisse, Boda, Bodolyabér, Bogád, Bogádmindszent, Bogdása, Boldogasszonyfa, Bóly, Bonyhádvarasd, Borjád, Bosta, Botykapeterd, Bükkösd, Bürüs, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Csebény, Cserdi, Cserkút, Csertő, Csikóstőttős, Csonkamindszent, Dalmand, Darány, Dencsháza, Dinnyeberki, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávagárdony, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, , Drávaszerdahely, Drávasztára, Drávatamási, Egerág, Egyházasharaszti, Egyházaskozár, Ellend, Endrőc, Erdősmárok, Erdősmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Felsőegerszeg, Felsőszentmárton, Garé, Gerde, Geresdlak, Gilvánfa, Gordisa, Görcsöny, Görcsönydoboka, Gyód, Gyöngyfa, Gyöngyösmellék, Györe, Hásságy, Hegyhátmaróc, Hegyszentmárton, Helesfa, Hetvehely, Hidas, Himesháza, Hirics, Hobol, Homokszentgyörgy, Horváthertelend, Husztót, Ibafa, Illocska, Ipacsfa, Istvándi, Ivánbattyán, Ivándárda, Izmény, Jágónak, Kacsóta, Kakasd, Kákics, Kálmáncsa, Kaposszekcső, Kárász, Kásád, Kastélyosdombó, Katádfa, Kátoly, Kékesd, Kémes, Kemse, Keszü, Kétújfalu, Királyegyháza, Kisasszonyfa, Kisbeszterce, Kisbudmér, Kisdér, Kisdorog, Kishajmás, Kisharsány, Kisherend, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kismányok, Kisnyárád, Kistamási, Kistapolca, Kistótfalu, Kisvejke, Kisszentmárton, Komlósd, Kórós, Kovácshida, Kovácsszénája, Kozármisleny, Köblény, Kökény, Kölked, Kővágószőlős, Kővágótöttös, Lakócsa, Lánycsók, Lapáncsa, Lengyel, Liget, Lippó, Liptód, Lothárd, Lovászhetény, Lúzsok, Mágocs, Magyarbóly, Magyaregregy, Magyarlukafa, Magyarmecske, Magyarsarlós, Magyarszék, Magyartelek, Majs, Mánfa, Maráza, Márfa, Máriakéménd, Markóc, Marócsa, Márok, Martonfa, Matty, Máza, Mecseknádasd, Mecsekpölöske, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Monyoród, Mőcsény, Mucsfa, Nagybudmér, Nagycsány, Nagyharsány, Nagykozár, Nagymányok, Nagynyárád, Nagypall, Nagypeterd, Nagytótfalu, Nagyváty, Nagyvejke, Nemeske, Nyugotszenterzsébet, Óbánya, Ócsárd, Ófalu, Okorág, Okorvölgy, Olasz, Old, Oroszló, Ózdfalu, Palé, Palkonya, Palotabozsok, Páprád, Patapoklosi, Patosfa, Pécsbagota, Pécsdevecser, Pécsudvard, Pécsvárad, Pereked, Peterd, Péterhida, Piskó, Pócsa, Pogány, Potony, Rádfalva, Regenye, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Romonya, , Rózsafa, Sámod, Sárok, Sásd, Sátorhely, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Somberek, Somogyapáti, Somogyaracs, , Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló, Sósvertike, Sumony, Szabadszentkirály, Szajk, Szalánta, Szalatnak, Szaporca, Szárász, Szászvár, Szava, Szebény, Szederkény, Székelyszabar, Szellő, Szemely, Szentborbás, Szentdénes, Szentegát, Szentkatalin, Szentlászló, Szilágy, Szilvás, Szőke, Szőkéd, Szörény, Szulimán, Szulok, Szűr, Teklafalu, Tengeri, Tésenfa, Téseny, Tófű, Tótújfalu, Töttös, Túrony, Udvar, Újpetre, Vajszló, Várad, Váralja, Varga, Vásárosbéc, Vázsnok, Vejti, Vékény, Velény, Véménd, Versend, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zádor, Zaláta, Závod, Zengővárkony, Zók

 

Köszönjük együttműködésüket!


Karácsonyfa gyűjtő járat, 2024.

A karácsonyi időszakot követően, 2024. január 8. napjától, a közszolgáltatást végző Dél-Kom Nonprofit Kft. megkezdi a feleslegessé vált fenyőfák begyűjtését. A gyűjtés január 31-ig az egyes településekhez, utcákhoz tartozó kommunális hulladék szállítási napokon, kapacitástól függően történik.

Hulladékszállítási menetrend

 • Fontos, hogy a fákat csupaszon, azaz a díszektől, karácsonyfatalptól, egyéb hulladékoktól – mint például szaloncukor, papír – mentesen kell kitenni a háztartási hulladékgyűjtő edények mellé, a hulladékszállító gépjárművel könnyen megközelíthető helyre.
 • Kérjük, hogy a másfél méteresnél nagyobb fenyőfákat a kettévágva helyezzék ki, ezzel is elősegítve az elszállítást, ügyeljenek továbbá arra, hogy a kihelyezett fenyő a parkoló és forgalomban részt vevő autósokat, valamint a gyalogosokat ne akadályozza a közlekedésben.
 • Azok a pécsi ügyfeleink, akik földlabdás fenyőfát vásároltak karácsonyra, de kiültetni még sincs módjuk, kérjük, ajánlják fel mindenki örömére, Pécs város közterületeinek díszítésére. 2024. január hónapban várjuk a földlabdás fenyőfa felajánlásokat a BIOKOM Nonprofit Kft. központi épületében, a Pécs, Siklósi út 52. szám alatt. Az ily módon összegyűjtött fák a városi Csemetekertbe (Tüskésréti út) kerülnek tavaszig, ahol a szakszerű gondozás után Pécs valamelyik zöldfelületén találnak otthonra.

Újrahasznosítás otthonunkban:

 • Az ágakat használhatjuk talajtakaráshoz. Vágjuk le a hosszú ágakat és takarjuk be velük például az évelő növények ágyásait. Ez különösen akkor hasznos, ha az évelők érzékenyek a fagyos időre.
 • Egy másik hasznos megoldás a kertben: tegyük bele az ágakat a mulcsba! Vágjuk kisebb darabokra az ágakat és szórjuk szét a kertben vagy az ágyások között. Nem csak a talaj lesz érte hálás, ahogy szép lassan lebomlanak a fenyőágak, a fa illatát is érezhetjük még egy kis ideig.