Változás az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHKV Zrt. – két lépcsőben – 2021. május 3., illetve 2021. május 17. napjától változtat ügyfélszolgálati feladatai ellátásának rendjén és megnyitja személyes ügyfélpontjait.

 

Az NHKV személyes ügyfélpontjain elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel, díjbefizetéssel, részletfizetési igénnyel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy ezekben az ügyekben kizárólag az NHKV ügyfélpontjai járnak el, személyesen az alábbi helyszíneken és időpontokban https://nhkv.hu/kapcsolat/ vagy írásban az ugyfelszolgalat@nhkv.hu elérhetőségen.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a továbbiakban nem jogosult a fenti, kintlévőséggel, díjbeszedéssel kapcsolatos ügyek kezelésére.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata és ügyfélképviseletei az alábbi ügyek intézése érdekében állnak továbbra is az ügyfelek rendelkezésére:

 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéskötés, módosítás, illetve megszüntetés;
 • adatváltozás bejelentése;
 • szüneteltetéssel kapcsolatos ügyintézés;
 • hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos ügyek (javítás, vásárlás, edénycsere);
 • hulladékgyűjtő zsákok átvétele, vásárlása;
 • többlet hulladék elszállítása;
 • lomtalanítás, zöld- és szelektív hulladékgyűjtés;
 • társasház szétválása egyéni fizetőhelyekre/ társasházi felosztás változás;
 • díjkedvezmény érvényesítése;
 • eseti megrendelés alapján végzett hulladékgazdálkodási szolgáltatások;
 • fizetési mód változtatása (csekk, CSBM, készpénzfizetési átutalás);
 • egyéb a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos reklamáció.

Elérhetőségeink: https://new.delkom.hu/ugyfelszolgalataink/


Május 3-tól újra megnyitnak az ügyfélképviseletek

2021. április 12. napjától a megszokott nyitvatartási rend szerint várja ügyfeleit a Dél-Kom Nonprofit Kft. Központi ügyfélszolgálata (Pécs, Siklósi út 58.) valamint a Búza téri ügyfélképviselete (Pécs, Búza tér 8/b).

Annak érdekében, hogy a 144/2021. (III. 27.) kormányrendelet előírásait betarthassuk – és a zsúfoltság vagy a sorban állás elkerülhető legyen – központi ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait kizárólag előzetes időpontfoglalást követően tudják igénybe venni ügyfeleink. (Időpontfoglalás itt

A járványhelyzettel kapcsolatos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának következtében 2021. május 3-tól a Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs területén kívül eső ügyfélképviseletein is újra megkezdődik a személyes ügyfélfogadás. A hatályos járványügyi rendelkezéseknek megfelelően az ügyintézőkön kívül az ügyféltérben egy időben kizárólag egy ügyfél tartózkodhat.

A maszk használata minden ügyfélszolgálatunkon és ügyfélképviseletünkön továbbra is kötelező!

Kérjük segítsék munkánkat a szabályok betartásával!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


2021. Májusi ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a pécsi és vidéki hulladékudvaraink

2021. május 01. napon

és

2021. május 24. napon

zárva tartanak.

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Segítséget nyújt a pécsi önkormányzat a József utca lakóinak

Csak a lakók számára használható, közeli parkolóhelyekkel, és a lehető legközelebb kijelölt hulladékgyűjtő pontokkal segít a József utca lakóinak a pécsi önkormányzat. A belvárosi utcában április közepén kezdődik az összehangolt közművezeték-csere, amely miatt várhatóan október végéig autóval nem lehet majd megközelíteni a házakat.

Ahogy arról a szolgáltatók hírt adtak, 2021. április 19-étől várhatóan október végéig közműfelújítás történik a József utcában. Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Tettye Forrásház Zrt. az utca valamennyi közművezetékét megújítja, mivel azok elöregedtek és időszerűvé vált a cseréjük.

A szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében szükségszerű beruházásokat a szolgáltatók összehangolták azért, hogy a munkálatok a lehető legrövidebb ideig tartsanak – ez Pécs jelenlegi önkormányzata részéről minden hasonló beruházásnál elvárás. A BIOKOM Nkft. egyik munkatársának lesz feladata, hogy a négy közműszolgáltató kivitelezői munkáját összehangolja, és a vállalt határidők betartását ellenőrizze.

A munkálatok tervezetten az alábbi ütemezés szerint zajlanak majd az utcában:

 • Anna utca és Kisflórián utca közötti szakaszon: 2021. április 19. – 2021. július 18.
 • Kisflórián utca és Szent Mór utca közötti szakaszon: 2021. április 19. – 2021. szeptember 30.
 • Szent Mór utca és József utca 15. közötti szakaszon: 2021. május 10. – 2021. október 31.
 • József utca 15. és Megye utca közötti szakaszon: 2021. április 19. – augusztus 31.

A kivitelezés az utca szűk keresztmetszete miatt sajnos csak teljes útlezárás mellett történhet. Ez azt jelenti, hogy 2021. április 19-től kizárólag gyalog lehet az utcában található épületeket megközelíteni, autóval nem. Mindez azzal jár, hogy sem az utcában parkolni, sem az udvari parkolóhelyekre be-, illetve kiállni nem lesz lehetőség. A József utcát – teljesen megújult burkolattal – várhatóan csak október végétől használhatják majd újra az autósok.

A városvezetés tisztában van azzal, hogy az utcában lakóknak mindez a következő hónapokban kényelmetlenséget fog okozni. Azért, hogy a lehető legjobban megkönnyítsük helyzetüket, több rendkívüli intézkedést készítettünk elő.

Kizárólagos parkolási lehetőség a lakóknak a közelben

A kieső parkolási kapacitás pótlására a BIOKOM Nkft. alternatív parkolási lehetőséget biztosít azoknak a lakóknak, akik a II-es számú forgalomcsillapított övezetre vonatkozó érvényes, rendszámmal ellátott behajtási engedéllyel rendelkeznek.

A számukra igénybevehető parkolóhelyeket az alábbi helyszíneken alakítjuk ki:

 • Janus Pannonius utca Széchenyi tér és Vörösmarty utca közötti szakaszán 10 db,
 • a Rózsakerttől délre további 8 db,
 • a Káptalan utca Rózsakert felőli szakaszán a meglévő parkolóban 7 db,
 • a Káptalan utca északi szakaszán 16 db, és az autóbusz-megállóhely felhasználásával további 5 db,
 • a Szepessy Ignác utcában 8 db,
 • illetve keleten az Ágota utcában a kijelölt parkolóhelyekig 8 db, továbbá
 • a Király utca 65. és 67. számú ingatlanon található magánparkolóban 40 db,
 • a Kazinczy utca 4. számú ingatlanon található magánparkolóban 5 db dedikált parkolóhely.

A parkolóhelyeket a II-es számú forgalomcsillapított övezetre vonatkozó érvényes, rendszámmal ellátott behajtási engedélyek birtokában, azok felmutatásával, illetve a szélvédő mögött jól látható helyen elhelyezve vehetik igénybe a lakók.

Változás a hulladékszállításban

A teljes útlezárás miatt a hulladékszállító járművek sem tudnak behajtani az utcába. Ezért a Dél-Kom NKft. a rekonstrukció időtartamára hulladékgyűjtő pontokat alakít ki a József utcához legközelebbi utcákban, ahol a szállítás még megoldható:

 • Anna utca – József utca kereszteződéstől keletre az Anna utcában: 1 db kommunális 1000 literes gyűjtő edény
 • Kisflórián utca – József utca kereszteződésétől délre a Kisflórián utcában: 1 db kommunális, 1 db szelektív 1000 literes gyűjtő edény
 • Szent Mór utca – József utca kereszteződésétől délre a Szent Mór utcában: 2 db kommunális, 1 db szelektív 1000 literes gyűjtő edény
 • Megye utca – Megye köz kereszteződésében: 3 db kommunális, 1 db szelektív 1000 literes gyűjtő edény

A kommunális hulladékgyűjtő edényeket hetente 3 alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken, a szelektív hulladékgyűjtő edényeket pedig hetente 2 alkalommal, kedden és csütörtökön ürítik. A zöld hulladékot a lakók a kommunális hulladékgyűjtő edények mellé helyezhetik el.

A pécsi önkormányzat vezetése bízik abban, hogy ezekkel az intézkedésekkel enyhíteni tudja a József utca lakóinak kényelmetlenségét, egyúttal reméljük, hogy a lakók megértik, a közművek felújítása ingatlanjaik értékét növeli és az utcában élők későbbi kényelmét szolgálja.

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az alábbi térképen jelöltük a kijelölt parkolóhelyeket és hulladékgyűjtő pontokat – szürkével a kommunális, pirossal a szelektív gyűjtőedényeket.


Befogadható hulladékok kezelési díjváltozása

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. április 1-től a Kökényi hulladéklerakóba befogadható hulladékok kezelési díjtételei a 2021. évi II. törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. törvénynek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

Külső beszállítóktól fogadható hulladékok kezelési díjai

 

Dél-Kom Nonprofit Kft. 


Újra nyit az ügyfélszolgálat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a járványhelyzettel kapcsolatos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának következtében 2021. április 12-től újra megnyit a Dél-Kom Nonprofit Kft. Központi ügyfélszolgálata (7632 Pécs, Siklósi út 58.) valamint a Búza téri ügyfélképviselete (7626 Pécs, Búza tér 8/b.).

Annak érdekében, hogy a 144/2021. (III. 27.) kormányrendelet előírásait betarthassuk – és az estleges zsúfoltság vagy a sorban állás elkerülhető legyen – központi ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait kizárólag előzetes időpontfoglalást követően tudják igénybe venni ügyfeleink. Az időpontfoglalást ide kattintva intézheti. 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs területén kívül eső ügyfélképviseletein a személyes ügyfélfogadás továbbra is szünetel, de munkatársaink e-mailen, levélben vagy telefonon készséggel állnak ügyfeleink szíves rendelkezésére.

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Ünnepi közszolgáltatási rend

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. április 2-án és április 5-én is lesz hulladékszállítás Pécsen, illetve azokon a településeken, ahol ezekre a napokra esik a megszokott szállítási nap. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az edényeket aznap reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek. 

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 


Hulladékudvarok ünnepi nyitva tartása.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy pécsi és vidéki hulladékudvaraink

Húsvéti ünnepek alatt, április 02 – 05. közt

zárva tartanak.

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Edény értékesítés központi ügyfélszolgálatunkon szünetel

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. március 19-től előre láthatólag április 16-ig  a kökényi RHK-ban készpénzes edényvásárlásra nincs lehetőség .

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft. 


Lomhulladék átvétel módosulás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021.04.01.-től a lomhulladék átvétel a Dél-Kom Nonprofit Kft. által üzemeltetett hulladékudvarokban az alábbiak szerint módosul:

 • A fából, bútorlapból készült szekrények, kisbútorok a balesetmentes mozgatás, rakodás érdekében csak darabokban, lapra bontva adható át.
 • A balesetveszély miatt a hulladékudvarokban a bútorok szétbontása nem végezhető el.

Köszönjük megértő együttműködésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.