Harkányi Ügyfélképviselet rendkívüli zárvatartása

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,hogy a mai napon,2021.07.30-án technikai okok miatt harkányi ügyfélképviseletünk zárva tart, helyette ügyfélfogadás Siklóson 16:00 óráig lehetséges.

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Lakossági hulladékudvarok ünnepi nyitvatartása

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pécsi és vidéki hulladékudvaraink

2021. augusztus 20-22. időszakban ZÁRVA tartanak.

Köszönjük megértésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Hulladékgyűjtő edények értékesítése szünetel

2021. július 17.-20. időszakban a Pécs Eperfás úti hulladékgyűjtő udvarban (7628 Pécs, Eperfás út 3.) a hulladékgyűjtő edények árusítása szünetel.

A pécsi Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvarban ( 7631 Pécs, Postagalamb u. 3. ) és a Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomáson (7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14.) az értékesítés folyamatos.

Köszönjük megértésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Hulladékgyűjtő edények értékesítése szünetel

Tisztelt Ügyfeleink!

2021. június 17.-20. időszakban a Pécs Eperfás úti hulladékgyűjtő udvarban (7628 Pécs, Eperfás út 3.) a hulladékgyűjtő edények árusítása szünetel.

A pécsi Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvarban (7631 Pécs, Postagalamb u. 3.) és a Pécs I. Hulladékgyűjtő udvar és átrakóállomáson (7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14.) az értékesítés folyamatos.

Köszönjük megértésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


2021. június 14-én Komlón kimarad a zöldjárat

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2021. június 14-én Komlón kimarad a zöldjárat. A járat pótlására 2021. június 19-én, szombaton kerül sor. 

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Ismét edényosztás

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, valamint a Pécs Megyei Jogú Város által elnyert KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 projekt célja, hogy Pécsett minél nagyobb területen valósuljon meg a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

Az új és korszerű hulladékgazdálkodási rendszernek köszönhetően hozzájárulhatunk a tisztább levegő, egészségesebb, élhetőbb környezet kialakításához. A kitűzött célok elérése érdekében úgy kell élnünk mindennapjainkat, hogy tevékenységünkkel kevesebb hulladékot termeljünk és a megtermelt hulladékot minél nagyobb arányban hasznosítsuk. A papír gyűjtésével védhetjük erdeinket, a műanyagok gyűjtésével csökkenthető a kőolajkitermelés környezetterhelése, az üvegek visszagyűjtésével pedig csökkenthető a bányák és az energiaelőállítás környezetterhelése. A káros hatások mérsékléséhez nagy mértékben hozzájárulhatunk a szelektívhulladék gyűjtési rendszerek által biztosított lehetőségek kihasználásával.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, valamint a KEHOP-3.2.1-15-2017-00021. számú projekt biztosítja az Ön számára a környezet megóvásához, a környezetbarát hulladékgyűjtéshez szükséges feltételeket.

A program keretén belül díjmentesen vehet át tároló edényeket a szelektív hulladék gyűjtéséhez, egy darab kék, illetve – amennyiben az Ön lakóhelyén biztosított a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés (ezt az alábbi utcalistában ellenőrizheti) – egy darab barna színű edényt.

 

Az alábbi utcalistában megtekinthető, hogy Pécsett jelenleg melyik utcákban érhető el a házhoz menő szeletív- és zöldhulladék gyűjtés. Abban az esetben jogosult az edény átvételére, amennyiben az Ön lakóhelyén biztosított ez a szolgáltatás, de Ön még nem vett át szelektív hulladékgyűjtő edényt a korábbi edényosztások alkalmával.

Az utcalistát ide kattintva találja.

 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést térítésmentesen biztosítjuk Ügyfeleink részére.

Az edények térítés mentes átvételére 2021. július 31. napjáig van lehetőség a Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékudvarában:  

7633 Pécs, Szigeti tanya 12-14. hétfőtől-péntekig 7-15 óráig

 

Az edény(ek) átvételéhez a helyszínen Haszonkölcsön szerződést szükséges kitöltenie, melynek során az alábbiakat szíveskedjen figyelembe venni:

 

 • Az edények átvételére az ingatlan használója jogosult, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötötte, és akinek a nevére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlája érkezik.
 • Abban az esetben, ha az ingatlan használója nem egyezik a tulajdonossal, akkor mind a tulajdonosnak, mind a használónak is jelen kell lenni az átvételkor.
 • A haszonkölcsön szerződés szolgál az edények átadás-átvételi eseményének dokumentálására.

  

Az Önök közreműködését is feltételező sikeres megvalósítás elősegítheti, hogy a jövő generációi számára is tisztább, élhetőbb és értékesebb településeket alakítsunk ki!

 Pécs Megyei Jogú Város nevében

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Ügyfélfogadás 2021. május 26. napjától

2021. május 26-tól újra a megszokott módon és a szokásos nyitvatartási rend szerint várja ügyfeleit a Dél-Kom Nonprofit Kft. Központi ügyfélszolgálata (Pécs, Siklósi út 58.) és valamennyi ügyfélképviselete.

Központi ügyfélszolgálatunk szolgáltatásai már előzetes időpontfoglalás nélkül is igénybe vehetők

A járványhelyzet miatt kérjük azonban ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint továbbra is az e-mailen (delkom@delkom.hu), levélben (7602 Pécs, Pf. 176.) vagy telefonon (72/805-410) történő ügyintézést részesítsék előnyben.

Amennyiben a személyes ügyintézés mellett döntenek, úgy Központi ügyfélszolgálatunkon, az esetleges sorban állás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a továbbiakban is vegyék igénybe az előzetes időpontfoglalás lehetőségét. (Időpontfoglalás itt)

Ügyfélszolgálatunkon és ügyfélépviseleteinken a hatályos járványügyi rendelkezéseknek megfelelően az ügyintézőkön kívül az ügyféltérben egy időben egy ügyintézőnknél kizárólag egy ügyfél tartózkodhat, a maszk használata és a 1,5 méter távolság betartása pedig továbbra is kötelező!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Mohácsi, illetve bári szőlőhegyi „zsákos” hulladékszállítás változása

Tájékoztató a mohácsi, illetve bári szőlőhegyi ingatlanhasználók részére a kommunális hulladék „zsákos” elszállításának változásáról

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. május 3. napjától mohácsi ügyfélképviseletünk újra nyitva tart.

A „Dél-Kom” feliratú zsákok a korábbi gyakorlatnak megfelelően átvehetők.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy 2021. május 31. napjától csak a jelzett zsákokat áll módunkban elszállítani.

 


Változás az ügyfélszolgálati feladatok ellátásában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az NHKV Zrt. – két lépcsőben – 2021. május 3., illetve 2021. május 17. napjától változtat ügyfélszolgálati feladatai ellátásának rendjén és megnyitja személyes ügyfélpontjait.

 

Az NHKV személyes ügyfélpontjain elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlázással, pénzügyi rendezéssel, díjbefizetéssel, részletfizetési igénnyel és díjhátralék behajtásával kapcsolatos ügyek intézésére lesz lehetőség.

 

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét arra, hogy ezekben az ügyekben kizárólag az NHKV ügyfélpontjai járnak el, személyesen az alábbi helyszíneken és időpontokban https://nhkv.hu/kapcsolat/ vagy írásban az ugyfelszolgalat@nhkv.hu elérhetőségen.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a továbbiakban nem jogosult a fenti, kintlévőséggel, díjbeszedéssel kapcsolatos ügyek kezelésére.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata és ügyfélképviseletei az alábbi ügyek intézése érdekében állnak továbbra is az ügyfelek rendelkezésére:

 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéskötés, módosítás, illetve megszüntetés;
 • adatváltozás bejelentése;
 • szüneteltetéssel kapcsolatos ügyintézés;
 • hulladékgyűjtő edényzettel kapcsolatos ügyek (javítás, vásárlás, edénycsere);
 • hulladékgyűjtő zsákok átvétele, vásárlása;
 • többlet hulladék elszállítása;
 • lomtalanítás, zöld- és szelektív hulladékgyűjtés;
 • társasház szétválása egyéni fizetőhelyekre/ társasházi felosztás változás;
 • díjkedvezmény érvényesítése;
 • eseti megrendelés alapján végzett hulladékgazdálkodási szolgáltatások;
 • fizetési mód változtatása (csekk, CSBM, készpénzfizetési átutalás);
 • egyéb a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos reklamáció.

Elérhetőségeink: https://new.delkom.hu/ugyfelszolgalataink/


Május 3-tól újra megnyitnak az ügyfélképviseletek

2021. április 12. napjától a megszokott nyitvatartási rend szerint várja ügyfeleit a Dél-Kom Nonprofit Kft. Központi ügyfélszolgálata (Pécs, Siklósi út 58.) valamint a Búza téri ügyfélképviselete (Pécs, Búza tér 8/b).

Annak érdekében, hogy a 144/2021. (III. 27.) kormányrendelet előírásait betarthassuk – és a zsúfoltság vagy a sorban állás elkerülhető legyen – központi ügyfélszolgálatunk szolgáltatásait kizárólag előzetes időpontfoglalást követően tudják igénybe venni ügyfeleink. (Időpontfoglalás itt

A járványhelyzettel kapcsolatos védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának következtében 2021. május 3-tól a Dél-Kom Nonprofit Kft. Pécs területén kívül eső ügyfélképviseletein is újra megkezdődik a személyes ügyfélfogadás. A hatályos járványügyi rendelkezéseknek megfelelően az ügyintézőkön kívül az ügyféltérben egy időben kizárólag egy ügyfél tartózkodhat.

A maszk használata minden ügyfélszolgálatunkon és ügyfélképviseletünkön továbbra is kötelező!

Kérjük segítsék munkánkat a szabályok betartásával!

Dél-Kom Nonprofit Kft.