Vidéki ügyfélképviseletek

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,hogy az alábbi napokon, alábbi ügyfélképviseleteinken  – szabadságolás miatt – a személyes és a telefonos ügyfélfogadás is szünetel.

 

        április 9.: Dombóvár, Komló

        április 14-17.: Siklós

        április 14.: Bonyhád

 

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft. 


Koronavírus-járvány alatti hulladékszállítás

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük Önöket, hogy munkatársaink és hozzátartozóik egészségének, valamint közvetlen környezetünk védelme, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása érdekében a háztartásban keletkező hulladékot minden esetben zárt, bekötött zsákban szíveskedjenek a hulladéktároló edénybe helyezni.

A karantén alá vont ingatlanhasználókat kérjük (legyen az hatósági vagy önkéntes), hogy minden esetben jól bekötött, dupla zsákban szíveskedjenek a kommunális hulladékot elhelyezni a hulladékgyűjtő edénybe. Különös tekintettel a szájmaszkok, gumikesztyűk, egyéb higiéniás eszközök esetében!  A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban élők mentesülnek a szelektív hulladékgyűjtéstől, a háztartásokban keletkező valamennyi hulladékot együtt kell gyűjteni!

Kérjük, hogy a hulladéktároló edények fedelét zárt állapotban tartsák a minimális kiporzás érdekében, valamint hogy az állatok a benne lévő hulladékhoz ne tudjanak hozzáférni.

Továbbá kérjük Önöket a hulladékszállítás zavartalan fenntartása érdekében, hogy a hulladéktároló edények megközelíthetőségét biztosítsák. Kérjük, hogy ürítési napokon ne parkoljanak gépjárműveikkel olyan helyre, ahol akadályozzák, nehezítik, és akár ellehetetlenítik a tárolóedény ürítését

 

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

 


Ügyfélszolgálat, Szigetvár

Tisztelt Ügyfeleink!

A szigetvári ügyfélképviseleten 2020. április 1-én, április 2-án – szabadságolás miatt – a személyes és a telefonos ügyfélfogadás is szünetel.


Ügyfélszolgálat, Szigetvár

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2020.03.30-án  szigetvári ügyfélszolgálatunk 10:00-tól áll rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft. 


Lakossági hulladékudvarok hulladékátvételi korlátozása

Tisztelt Ügyfeleink!

Figyelemmel a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzetre, valamint a Kormány

40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében kihirdetett veszélyhelyzetre egyre több intézmény,

szolgáltató reagál érzékenyen és gondolja át az ügyfelekhez, lakossági környezethez való

viszonyát, felelősségét.

Mindannyiunk érdeke, hogy a járvány terjedését lassítsuk és egymás egészségét

óvjuk.

A járványügyi helyzetre való tekintettel, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében

a hulladékudvarok szolgáltatásait ügyfeleink

2020.március 18. napjától határozatlan ideig

korlátozottan vehetik igénybe.

 

E naptól kezdődően a pécsi és vidéki hulladékudvarok csak zöld- és lombhulladékot

vesznek át.

 

A szolgáltatás korlátozásának időtartama alatt a hulladékudvarokban a komposzt

és a hulladékgyűjtő edények értékesítése szünetel.

 

A jelenleg fennálló járványügyi helyzetben a Dél-Kom Nonprofit Kft. legfontosabb feladata

a közegészségügyi kockázatot jelentő kommunális hulladék elszállítása, kezelése, ezzel

a köztisztaság és az egészséges környezet fenntartása a településeken.

E tevékenység a jelenlegi járványveszélyes időszakban különösen felértékelődik, ezért a

feladatellátási kockázat mérséklése, illetve a kommunális hulladékszállítás ellátásbiztonságának

fenntartása érdekében társaságunk a hulladékkezelési közszolgáltatás egyes

elemeinek korlátozására, illetve időleges leállítására kényszerül.

Az alábbi hulladékudvaraink 2020. március 25. napjától bizonytalan ideig zárva tartanak:

– Pécs hulladékudvar (Szigeti tanya 12-14.)

– Mohács hulladékudvar 7150, hrsz. 058/1, Eszéki út)

– Szentlőrinc hulladékudvar (7940 Szentlőrinc, hrsz. 0207/12.)

– Kaposszekcső hulladékudvar (7361 Kaposszekcső, hrsz. 564.)

Korlátozottan igénybe vehető telephelyek:

– Eperfás úti hulladékgyűjtő udvar: 7628 Pécs, Eperfás út 3.

– Zöld Pont Hulladékgyűjtő udvar: 7631 Pécs, Postagalamb u. 3.

A cég mindennapi működésében bevezetett változások, megelőző intézkedések hozzájárulnak,

hogy minél tovább fenn tudjuk tartani a kommunális hulladékok elszállítását és

megfelelő ártalmatlanítását.

A hulladékkezelési közszolgáltatás működésének változásaival kapcsolatosan az önkormányzatok

és a lakosság értesítéséről a továbbiakban is gondoskodunk.

Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük! Megértő együttműködésüket

megköszönve:

DÉL-KOM NONPROFIT KFT.


Tájékoztató a Pécs-Szigeti tanya, Mohács, Szentlőrinc és Kaposszekcső hulladékudvarok zárva tartásáról

A jelenleg fennálló járványügyi helyzetben a Dél-Kom Nonprofit Kft. legfontosabb feladata a közegészségügyi kockázatot jelentő kommunális hulladék elszállítása, kezelése és ezzel a köztisztaság és az egészséges környezet fenntartása a településeken.

E tevékenység a jelenlegi járványveszélyes időszakban különösen felértékelődik, ezért a feladatellátási kockázat mérséklése, illetve a kommunális hulladék szállítás ellátásbiztonságának fenntartása érdekében Társaságunk a hulladék kezelési közszolgáltatás egyes elemeinek korlátozására, illetve időleges leállítására kényszerül.

Az alábbi hulladékudvaraink 2020. március 25. napjától bizonytalan ideig zárva tartanak:

  • Pécs hulladékudvar (Szigeti tanya 12-14.)
  • Mohács hulladékudvar 7150, hrsz. 058/1, Eszéki út)
  • Szentlőrinc hulladékudvar (7940 Szentlőrinc, hrsz. 0207/12.)
  • Kaposszekcső hulladékudvar (7361 Kaposszekcső, hrsz. 564.)

A cég mindennapi működésében bevezetett változások, megelőző intézkedések hozzájárulnak, hogy minél tovább fenn tudjuk tartani a kommunális hulladékok elszállítását és megfelelő ártalmatlanítását.

A hulladékkezelési közszolgáltatás működésének változásaival kapcsolatosan az önkormányzatok és a lakosság értesítéséről gondoskodunk.

Felhívjuk pécsi ügyfeleink figyelemét, hogy az Eperfás úti hulladékudvar ( 7628 Pécs, Eperfás út 3.) és a Zöld Pont Hulladékudvar (7631 Pécs, Postagalamb u 3.) továbbra is ügyfeleink rendelkezésére áll.


Ügyfélszolgálat, Bonyhád

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2020.03.24-én bonyhádi ügyfélszolgálatunk 16:30-ig, 2020.03.25-én 15:30-ig áll rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft. 


Tájékoztatás a lomtalanítás tevékenység szüneteltetéséről, átütemezéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Figyelemmel a COVID-19-koronavírus miatti rendkívüli helyzetre, valamint a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében kihirdetett veszélyhelyzetre, egyre több intézmény, szolgáltató gondolja át az ügyfelekkel, lakossági környezettel való kapcsolatát, felelősségét.

Társaságunk fontosnak tartja a korona vírus okozta megbetegedés elleni védekezést, ezért a járványhelyzetből eredő feladatellátási kockázat mérséklése, illetve a közegészségügyi szempontból nagyobb kockázatot jelentő kommunális hulladék szállítás ellátásbiztonságának fenntartása érdekében a hulladék kezelési közszolgáltatás egyes elemeinek korlátozására, illetve időleges leállítására kényszerül.

2020. március 23-tól – a Dél-Kom Nonprofit Kft. teljes működési területén – a lomtalanítási tevékenység szüneteltetésére, átütemezésére kényszerülünk.

Megértésüket megköszönve,

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Edény értékesítés gazdálkodó szervek részére

Gazdálkodó szervek részére továbbra is biztosítjuk a hulladékgyűjtő edények /80,110,120,240/ vételi lehetőségét, azonban az edények vételára csak átutalással egyenlíthető ki,  egy előzetes adásvételi szerződés megkötését követően.

A vételi szándékot kérjük a honlapon is feltüntetett    delkom@delkom.hu  elérhetőségen jelezni.

Az edény birtokba adása a felek által aláírt adásvételi szerződés  ellenében,  a 72/805-410-es központi telefonszámon történt előzetes időpont egyeztetést követően történik a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti központi ügyfélszolgálaton. 


Készpénzes fizetés felfüggesztése

Tisztelt hulladékszállító Partnereink!

 

A koronavírus járványra való tekintettel az alábbi korlátozó intézkedéseket vezetjük be március 18-tól.

 

A Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központban a készpénzfizetést megszűntetjük. Szerződéssel rendelkező partnereink átutalással továbbra is kiegyenlíthetik a hulladékkezelés díját.

A hulladék beszállítás feltétele, a sofőrnél legyen szájmaszk és védőkesztyű. A telephelyre partnereinket csak ennek használata esetén engedhetjük be.

 

Szerződéskötéssel kapcsolatban kérjük az alábbi elérhetőségeken jelentkezhetnek: delkom@delkom.hu

 

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.