Ügyfélfogadás szünetel a központi ügyfélszolgálatunkon

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a  2024. július 16-án a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálatunkon 14.00 – 15.00 óra között a személyes és telefonos ügyfélfogadás – technikai okok miatt – átmenetileg szünetel.


Szent Mór utcai gázrekonstrukció Pécsett, a Papnövelde utca és a József utca közötti szakaszon

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. július 15-én kezdődik a Szent Mór utcai gázrekonstrukció második üteme a Szent Mór utca, Papnövelde utca és József utca közötti szakaszon, teljes lezárás mellett. 

A hulladékgyűjtő sziget a Papnövelde utcában, a Szent Mór utcai csomóponthoz került kihelyezésre.

Megértésüket köszönjük!


Ügyfélszolgálataink elérhetősége 2024. július 8-án

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. július 8-án a személyes ügyfélfogadás minden ügyfélszolgálatunkon és ügyfélképviseletünkön – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. számlázási felületének infrastrukturális változása miatt – szünetel.

Ezen a napon kizárólag a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésével kapcsolatos ügyekben, telefonon áll módunkban ügyfeleink bejelentéseit fogadni.

 

Fentiek miatt központi ügyfélszolgálatunk (Pécs, Siklósi út 58.) 2024. július 9-én 8.00 – 20.00 óráig tart nyitva.

 

Megértésüket köszönjük!


Ügyfélfogadás 2024. június 25-én központi ügyfélszolgálatunkon

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. június 25-én a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálatunkon 10.00 – 14.00 óra között a személyes és telefonos ügyfélfogadás – az E.ON  Zrt. által végzett fogyasztómérő csere miatt – átmenetileg szünetel.

Megértésüket köszönjük!


Toldi Miklós és Tímár utcai gázrekonstrukció

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. június 24-én indul a Tímár utca és Toldi Miklós utca gázrekonstrukciója két ütemben. 

I. ütem

2024.06.24.-2024.07.16.

Hulladékgyűjtő sziget a Toldi Miklós utca 5. számnál kerül kihelyezésre.

 

II. ütem

2024.07.17.-2024.08.02.

Hulladékgyűjtő szigetet a Toldi Miklós utca északi és a déli végén is biztosítunk.


Gázrekonstrukció Pécsett az Apáca utcában

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. június 24-én indul az Apáca utca gázrekonstrukciója két ütemben. 

I. ütem

2024.06.24.-2024.07.28.

A hulladékgyűjtő sziget a zárda templom mellé kerül kihelyezésre.

 

II. ütem:

2024.07.29.-2024.08.30.

A hulladékgyűjtő sziget az Apáca utca 13-15. előtt és a Ciszterci közben lesz elérhető.


Szent Mór utcai gázrekonstrukció Pécsett, a Mária utca és a Király utcai szakaszon

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. június 3-án kezdődik a Szent Mór utcai gázrekonstrukció a Mária utca és a Király utcai szakaszon, teljes lezárás mellett. 

A  szelektív és a kommunális edények a Flórián térről a volt Bóbita Bábszínház elé kerültek áthelyezésre.

Megértésüket köszönjük!


Komposzt átmeneti készlethiány

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2024. május 29.-től a komposzt értékesítés – átmeneti készlethiány miatt – bizonytalan ideig szünetel.

Megértésüket köszönjük!

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Ünnepi közszolgáltatási rend Pünkösd hétfőn

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2024. május 20-án, hétfőn a hulladékszállítási rendben változás nem történik. Ezeken a napon a szelektív, illetve zöldhulladék gyűjtő járataink is szünet nélkül közlekednek a megszokott gyűjtési napon.

Kérjük, hogy az edényeket reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek.

Ügyfélszolgálataink, hulladékudvaraink és Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központunk ezen a napon ZÁRVA tartanak!


Tájékoztató a barcsi ingatlanhasználók részére biztosított kedvezmények megszűnéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Barcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről szóló 11/2004.(III.26.) önkormányzati rendelete – a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett önkormányzati hatáskörre vonatkozó jogszabályi változások miatt – hatályát vesztette.

A hatályon kívül helyezett hivatkozott rendelet alapján az önkormányzat által biztosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kedvezmény, továbbá az évente térítésmentesen rendelkezésre bocsátott 6 db hulladékgyűjtő zsák átvételi lehetőség 2023. december 31. napjával megszűnt.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint jogosultak 60 literes gyűjtőedény használatára a települési önkormányzat által kiadott igazolás alapján. A Társaságunk részére a korábbiakban benyújtott önkormányzati igazolást a továbbiakban is elfogadjuk!

Azok az ingatlanhasználók, akik jelenleg is 60 literes edény használatának megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnek, további kedvezményre nem jogosultak.