Befizetések beazonosítására tájékoztató

Tisztelt Partnerünk!                                                                                   

 

Ezúton kívánunk tájékoztatást nyújtani arról, hogy az NHKV Zrt. visszamenőlegesen rendezte díjfizető partnereinek folyószámla egyenlegét az új „tömeges számlázó” informatikai rendszerében.

Amennyiben a most kézhez vett számlák számlarészletező oldalán – a folyószámla-egyenleg ellenőrzésekor – az Ön által befizetett és az NHKV Zrt. által nyilvántartott egyenlegben eltérést tapasztal, a folyószámla egyeztetés érdekében kérjük Társaságunk részére az alábbi dokumentumok másolatát megküldeni:

 

  • CSEKKES BEFIZETÉS ESETÉBEN az Ön által befizetett összes postai feladóvevény jól látható fénymásolatát,

 

  • BANKI ÁTUTALÁS ESETÉBEN az Ön által átutalással teljesített banki napokra vonatkozó bankkivonatok jól látható fénymásolatait, melyen szerepel
  • bankszámla tulajdonos neve, számlaszáma,
  • teljesített banki nap dátuma,
  • átutalt összeg,
  • az utaláskor feltüntetett közlemény,
  • kedvezményezett bankszámlaszáma, amire az összeg átutalásra került.

 

Amennyiben a közlemény rovatban nem szerepelnek adatok társaságunknak a befizetések beazonosítása és a pontos helyre történő könyvelése miatt szüksége van alábbi információkra:

  • a kiegyenlíteni kívánt számla száma,
  • a számlán szereplő felhasználó neve, vevőazonosító száma, felhasználási hely címe.

 

 

Kérjük, hogy a szükséges dokumentumokat Társaságunk részére levélben, e-mail-en (delkom@delkom.hu) elküldeni, vagy személyesen ügyfélszolgálatunkra behozni szíveskedjen!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a számlák csoportos beszedési megbízással történő kiegyenlítésére – technikai okok miatt – továbbra sincs lehetőség.