Az ügyfélszolgálaton telefonon és elektronikusan elintézhető ügyek fajtái

  1. Elektronikusan, a intézhető ügyek:
  • e-számla regisztráció
  • adatváltozás bejelentése,névváltozás (pl. házasságkötés kapcsán)
  • csekk és igazolás kérése
  • hibabejelentés
  • időpontfoglalás személyes ügyintézéshez
  • levelezési/értesítési cím megváltozásának bejelentése
  • Pénzintézeti (lakossági folyószámláról történő) átutalásról postaira (csekkes befizetésre) való áttérés kérelme)
  • számlamásolat kérése
  • szolgáltatás és számlázás szüneteltetésének kérelme (csak egyedi edényhasználatú, egyetlen háztartásra szóló szerződés esetén)
  • Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosítás

 

  1. Telefonon (72/805-410) és/vagy e-mailben (delkom@delkom.hu) elintézhető ügyek:
  • egyenleg lekérdezés, elszámoláskérés
  • adatváltozás,
  • számlareklamáció
  • számlamásolat, csekk, igazolás kérése
  • felhatalmazás megadása csoportos beszedési megbízásra
  • hibabejelentés
  • szolgáltatás szüneteltetés kérése

 

  1. A fentieken felül kizárólag személyesen, a Dél-Kom Nonprofit Kft.. központi ügyfélszolgálati irodájában elintézhető ügyek:

Pécs, Siklósi út 58.

  • felhasználó változás
  • szállítással kapcsolatos bejelentések
  • számlaegyenleg és adategyeztetés
  • tartozás rendezés – részletfizetési megállapodás megkötése
  • pénztári be- és kifizetés
  • lakossági hulladékkezelési, illetve edénybérleti szerződések megkötése
  • azonnali igazoláskérés (tartozásmentesség/tartozás)
  • lakcímváltozás (be és kijelentkezés, értesítési címváltozás)
  • befizetett postai csekk bemutatása