Munkavédelmi technikus

A Dél-Kom Nonprofit Kft. az alábbi munkakörbe, határozatlan időre munkatársat keres:

munkavédelmi technikus

 

Főbb feladatok:

 • munkavédelmi tájékoztatók, képzések szervezése, megtartása munkavállalóink számára;
 • munkavédelmi képviselők oktatásának szervezése, tájékoztatók megtartása, kapcsolattartás;
 • munkaterületeken alkalmazott gépek, berendezések üzembe helyezése, rendszeres ellenőrzése,
 • telephelyi rendszeres bejárások, előzetes vizsgálatok és ellenőrző felülvizsgálatok elvégzése, munkabiztonsági, környezetvédelmi, munkaegészségügyi kockázatok feltárása, intézkedések indítása, jegyzőkönyvek felvétele;
 • időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése/megrendelése;
 • munkahelyi kockázatértékelés, munkavédelmi szabályzat, egyéb dokumentumok (megelőzési stratégia, mentési terv stb.) elkészítése, felülvizsgálata, ellenőrzése, frissítése, naprakészen tartása;
 • munkahelyi balesetek kivizsgálása, jegyzőkönyvezése;
 • események, kvázi-balesetek kivizsgálása jegyzőkönyvezése és intézkedések előkészítése;
 • munkabaleseti nyilvántartás vezetése;
 • egyéni védőeszközök, munkaruhák területenkénti meghatározása, feltérképezése;
 • hatóságokkal, foglalkozás-egészségügyi orvossal való kapcsolattartás, hatósági jelentések elkészítése.

 

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • középfokú munkavédelmi technikusi végzettség;
 • 1-3 éves releváns szakmai tapasztalat;
 • jogszabályi követelmények naprakész ismerete;
 • jó kommunikációs készség, határozott fellépés;
 • önálló munkavégzés, műszaki szemlélet;
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Power Point),
 • lelkes hozzáállás, jó kapcsolatteremtő és tárgyalási készség;
 • problémamegoldó képesség;
 • gyors és megbízható munkatempó;
 • terhelhetőség;
 • B kategóriás jogosítvány.

 

Előnyt jelent:

 • felsőfokú munkavédelmi végzettség,
 • tűzvédelmi képesítés.

 

Amit kínálunk:

 • azonnali munkakezdés;
 • stabil, kiegyensúlyozott, hosszú távú munkalehetőség;
 • munkába járás támogatása (40,-Ft/km);
 • béren kívüli juttatások (Cafeteria).

 

Pályázatok leadási határideje: 2023. december 22.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal a jelentkezes@delkom.hu címen lehet. Kérjük, hogy a levél tárgyában a betölteni kívánt pozíció szerepeljen.


Gépkocsivezető

A Dél-Kom Nonprofit Kft. a szentlőrinci telephelyre az alábbi munkakörbe, határozatlan időre munkatársat keres:

gépkocsivezető

  

Főbb feladatok:

 • A Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén a hulladékszállítást végző gépjárművek felelősségteljes vezetése.

 

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • „C” kategóriás jogosítvány;
 • GKI kártya;
 • PÁV III.;
 • önálló felelősségteljes munkavégzés;
 • kreativitás;
 • jó kommunikációs készség;
 • precizitás;
 • terhelhetőség;
 • csapatmunkára való képesség;
 • 3 éves vezetési tapasztalat.

 

Előnyt jelent:

 • „C+E” kategóriás jogosítvány;
 • gépkezelői jogosítvány (kényszertömörítésű, szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek, konténeremelő, útfenntartó- és karbantartó gépek, járműre szerelt daruk).

 

Amit kínálunk:

 • azonnali munkakezdés;
 • segítőkész kollégák;
 • munkaruha;
 • béren kívüli juttatások (Cafeteria);
 • munkába járás támogatása (40.-Ft/km);
 • stabil, kiegyensúlyozott, hosszú távú munkalehetőség.

 

Pályázatok leadási határideje: 2023. október 22.

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal a jelentkezes@delkom.hu címen lehet. Kérjük, hogy a levél tárgyában a betölteni kívánt pozíció szerepeljen.


Tájékoztató a pécsi egyfős háztartások díjkedvezményének változásáról

Tájékoztatjuk Tisztelt Pécsi Ügyfeleinket, hogy 2023. július 1. napjától új hulladékgazdálkodási rendszer lép életbe, melyben a magyarországi települési szilárd hulladék begyűjtését, kezelését és számlázását a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi.

 

 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) rendelete – a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett önkormányzati hatáskörre vonatkozó jogszabályi változások miatt – 2023. június 30. nappal hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett hivatkozott rendelet alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által a lakóingatlant a Hatóság által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére a 60, 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjából biztosított díjkedvezmény 2023. július 1. napjával megszűnik.

 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján jogosultak a 60 literes gyűjtőedény használatára a települési önkormányzat által kiadott igazolás alapján.

Azok az ingatlanhasználók, akik jelenleg is 60 literes edény használatának megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnek, további kedvezményre nem jogosultak.

 

Amennyiben Ön 70 vagy 80 literes edényt használ, de a Kormányrendelet alapján jogosult a 60 literes hulladékgyűjtő edény használatára, a 60 literes gyűjtőedény beszerzését követően edényméret módosítási igényét Társaságunknál kezdeményezheti, melyet kizárólag az önkormányzati igazolás megküldésével áll módunkban figyelembe venni.


Gépkocsivezető

A Dél-Kom Nonprofit Kft. az alábbi munkakörbe,

határozatlan időre munkatársat keres:

gépkocsivezető

Főbb feladatok:

 • A Dél-Kom Nonprofit Kft. közszolgáltatási területén a hulladékszállítást végző gépjárművek felelősségteljes vezetése.

 

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • „C” kategóriás jogosítvány;
 • GKI kártya;
 • PÁV III.;
 • önálló felelősségteljes munkavégzés;
 • kreativitás;
 • jó kommunikációs készség;
 • precizitás;
 • terhelhetőség;
 • csapatmunkára való képesség;
 • 3 éves vezetési tapasztalat.

 

Előnyt jelent:

 • „C+E” kategóriás jogosítvány;
 • gépkezelői jogosítvány (kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek, konténeremelő, útfenntartó- és karbantartó gépek, járműre szerelt daruk).

 

Amit kínálunk:

 • azonnali munkakezdés;
 • segítőkész kollégák;
 • munkaruha;
 • béren kívüli juttatások (Cafeteria);
 • munkába járás támogatása (40.-Ft/km);
 • stabil, kiegyensúlyozott, hosszú távú munkalehetőség.

 

Pályázatok leadási határideje: folyamatos

Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal a jelentkezes@delkom.hu címen lehet. Kérjük, hogy a levél tárgyában a betölteni kívánt pozíció szerepeljen.


Tájékoztató a Mechanikai-biológiai üzemcsarnok felújításáról

Tisztelt hulladékbeszállító Partnereink!

Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy a Pécs-Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ Mechanikai-biológiai üzemcsarnokának felújítása és karbantartása 2023. május 2-tól megkezdődik és várhatóan 2 hónapig, június 30-ig tart. Ezen időszak alatt az üzem nem működik, hulladékot előkezelésre nem tudunk befogadni. Hulladék beszállítására csak a hulladéklerakóba van lehetőség, D5 kezelési kóddal, az alábbi feltételek mellett.

Kökényi Hulladékkezelő Központ hulladéklerakó kezelési díjak

Hulladék azonosító kódja

Hulladék megnevezése

Kezelési díj Nettó ár (Ft/tonna)

Lerakási járulék (Ft/tonna)

Bruttó ár összesen (Ft/tonna)

Labor vizsgálat köteles*

150106

Egyéb, kevert csomagolási hulladék

27 320

6000

42 317

igen

170107

Törmelék

27 320

6000

42 317

nem

170107

Hulladékkal szennyezett törmelék

170504

Föld és kövek, földes törmelék

170604

Szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól

49 480

6000

70 460

igen

170904

Kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól

27 320

6000

42 317

igen

190801

Rácsszemét

190802

Homokfogóból származó hulladék

191204

Műanyag válogatási maradék

191212

Vegyes válogatási maradék

200201

Nem komposztálható zöldhulladék

nem

200301

Egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is

200303

Úttisztítási hulladék

11 855

6000

22 676

200307

Lom hulladék

27 320

6000

42 317

Az árlistában nem, de a telephely környezetvédelmi engedélyében szereplő egyéb HAK kódra egyedi ajánlatot adunk.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 200101 HAK kódon papír és karton hulladékot hulladéklerakóba nem tudunk befogadni!

 

* Tájékoztatjuk Önöket, hogy a lerakásra szánt hulladékoknak a 20/2006. (IV.5) számú KvVM rendelet értelmében, az átvételi követelményeknek való megfelelés bizonyítására alapjellemzéssel és laborvizsgálattal kell rendelkezniük, amelyről a hulladék átadója köteles gondoskodni.

A hulladéklerakóban csak olyan hulladék lerakása történhet, amely eleget tesz a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1.-1. táblázat szerinti határkoncentrációknak minden vizsgálati jellemző vonatkozásában.

Az alapjellemzéshez, megfelelőségi vizsgálathoz szükséges mintavételt és laboratóriumi vizsgálatokat erre akkreditált laboratórium végezheti.

Az alapjellemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:

 1. a hulladék külön jogszabály szerinti HAK kódszáma, eredete, a hulladékot eredményező technológia rövid leírása, a hulladék fizikai megjelenési formája, minőségi összetétele, teljes (rendszeresen képződő hulladék esetén az időegység alatt képződő) mennyisége és – ahol szükséges és lehetséges – az egyéb, a lerakással történő ártalmatlanítás szempontjából jellemző tulajdonságai, különös tekintettel a hulladéklerakóban várható változásaira, a kémiai kölcsönhatásokra, illetve a hulladéklerakó szigetelő anyagával való kölcsönhatásokra;
 2. a hulladék Hgt. 2. számú melléklete szerinti veszélyességi jellemzőinek meghatározására;
 3. a hulladék kioldódási jellemzőire és azoknak a hulladéklerakóban várható változásaira;
 4. a kioldódási jellemzőknek a lerakhatósági szempontok szerinti értékelésére és a hulladék átvételére megfelelő hulladéklerakó-kategória meghatározására;
 5. rendszeresen képződő hulladék esetében a kritikus paraméterek kiválasztására a megfelelőségi vizsgálathoz és a megfelelőségi vizsgálat elvégzési gyakoriságának meghatározására;
 6. annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható.

A rendelet 2.1.-1. táblázata tartalmazza az alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető hulladékok körét.

 

Kérjük, amennyiben lehetőség van rá, a keletkezett hulladékot az MBH üzem újraindulásáig átmenetileg tárolják, a hulladéklerakóban való ártalmatlanítás elkerülése végett.

 

Az MBH üzemszünete alatt a hulladéklerakóban a forgalom nagymértékben meg fog növekedni, az ürítést kollégáink segítik, kérjük figyeljenek az utasításokra és az eltérő forgalmi rendre.

 

Köszönjük a megértésüket és az együttműködésüket!

 

Tisztelettel:

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 


Külső beszállítóktól fogadható hulladékok kezelési díjai 2023.01.01-től

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2023. január 1-től a hulladékkezelési díjaink az alábbiak szerint változnak.

Külső beszállítóktól fogadható hulladékok kezelési díjai  2023.01.01-től


Állásajánlat

BIOKOM Nonprofit Kft. Asztalosipari szakmunkás munkakörbe határozatlan időre munkatársat keres

 

Főbb feladatok:

 • faanyagok üzemi megmunkálása
 • parkerdei berendezések helyszíni javítása, kihelyezése, rögzítése
 • megrendelések alapján kültéri, beltéri bútorok készítése, gyártása

 

 

Az álláshoz tartozó elvárások:

 

 • szakirányú végzettség
 • 5 év termelésben eltöltött szakmai gyakorlati
 • asztalosipar kézi és telepített gépeinek valamint szakmai fogások magas szintű ismerete
 • gépkezelői jogosultságok, asztalosipari gépek kezelése
 • „B” kategóriás jogosítvány
 • Jó kommunikációs készség
 • Precizitás

Előnyt jelent:

 • PMJV erdőterületeinek – parkerdei területek helyismerete

 

Amit kínálunk:

 • Azonnali munkakezdés
 • Stabil, kiegyensúlyozott, hosszú távú munkalehetőség
 • munkába járás támogatása
 • béren kívüli juttatások

 

 

Pályázatok leadási határideje: 2022. december 15.

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal, kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni:

jelentkezes@biokom.hu


Ünnepi közszolgáltatási rend, október 31-november 1.

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2022. október 31. és november 1. napján a hulladékszállítási rendben változás nem történik. Kommunális, szelektív, illetve zöldhulladék gyűjtő járataink is közlekednek azokon a településeken és utcákban, ahol ezekre a napokra esik a megszokott gyűjtési nap.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az edényeket a szállítási napokon reggel 6 óráig helyezzék ki az utcákra, mert szállítási üzemünk teljes kapacitással dolgozik, és járataink egyes körzetekbe a megszokottnál hamarabb érkezhetnek.

 

Kökényi telephelyünk és hulladékudvaraink, illetve ügyfélszolgálataink, ügyfélképviseleteink ezeken a napokon zárva tartanak.

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.


Állásajánlat

BIOKOM Nonprofit Kft. Lakatos munkakörbe határozatlan időre munkatársat keres

  

Főbb feladatok:

 • Pécs város közterületén a közterületi bútorok, játszóterek fém alkatrészeinek javításában, gyártásában, karbantartásában való részvétel

 

 

Az álláshoz tartozó elvárások:

 

 • épület- és szerkezetlakatos középfokú végzettség
 • 3 év szakmai gyakorlat
 • Precizitás, csapatmunkára való képesség
 • ’B’ kat. vezetői engedély
 • önálló munkavégzés
 • együttműködés
 • megbízhatóság, terhelhetőség
 • pontosság, precizitás

 

 

Amit kínálunk:

 • Azonnali munkakezdés
 • Stabil, kiegyensúlyozott, hosszú távú munkalehetőség
 • munkába járás támogatása
 • béren kívüli juttatások

 

 

Pályázatok leadási határideje: folyamatos

A pályázatokat szakmai önéletrajzzal, kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni:

jelentkezes@biokom.hu


Állásajánlat

A BIOKOM Nonprofit Kft.

Műszaki projekt előkészítő munkatárs munkakörbe munkavállalót keres

 

Főbb feladatok:

 • műszaki projektek koordinálása, az előkészítéstől a megvalósulásig
 • pályázati kiírásokban szereplő műszaki tartalmak alapján ajánlatok készítése
 • a kivitelezés alatt a vállalkozók folyamatos ellenőrzése, a projektek haladásának nyomonkövetése
 • költség- és ütemterv készítése
 • kollégák (partnerek) műszaki támogatása
 • projektek műszaki átadás-átvételi eljárásán való részvétel
 • a projektek megvalósulásához szükséges hatósági engedélyek beszerzése
 • kapcsolattartás a tervezőkkel, vállalkozókkal, hatóságokkal, közműcégekkel

 

A munkakör betöltéséhez szükséges elvárások:

 • műszaki (preferáltan energetikai, villamosmérnök, építőmérnök vagy gépészmérnök) szakirányon szerzett főiskolai/egyetemi végzettség, vagy folyamatban lévő tanulmány
 • 1-2 éves releváns munkatapasztalat (de pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • megbízható, precíz, lelkiismeretes munkavégzés, rugalmasság
 • önálló, felelősségteljes munkavégzés, megoldásorientált szemléletmód
 • MS Office ismerete (rajzoló, tervező program)
 • jó kommunikációs és tárgyalástechnikai készség
 • terhelhetőség
 • csapatmunkára való képesség
 • „B” kategóriás jogosítvány

 

Amit kínálunk:

 • azonnali munkakezdés
 • szakmai kihívások
 • stabil, kiegyensúlyozott, hosszútávú munkalehetőség
 • munkába járás támogatása
 • béren kívüli juttatások

 

Pályázat leadási határideje: 2022. szeptember 15.

A pályázatot szakmai önéletrajzzal, bérigény megjelölésével kérjük az alábbi e-mail címre eljuttatni: jelentkezés@biokom.hu