Adatvédelem, Panaszkezelés

A Dél-Kom Nonprofit Kft. adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linken tekintheti meg.

Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével
nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a felhasználónak, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek legkésőbb (városüzemeltetéssel kapcsolatos ügyekben 30, hulladékos ügyekben 15 napon belül) az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. 

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a szolgáltató a beérkezését követően 15 napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a szolgáltató indokolni köteles. A szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni. A panasz elutasítása esetén a szolgáltató köteles az ügyfelet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság, vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. 
 
A szolgáltató indokolt esetben legfeljebb 15 nappal meghosszabbítja az ügyintézési határidőt, amelyről a panasztevőt írásban értesíti.
 
Amennyiben az ügyfél panasza nem jogos: a szolgáltató az ügyfelet írásban, indokolással ellátva értesíti. 

Amennyiben jogos: a szolgáltató haladéktalanul intézkedik az eljárás javítása érdekében, és egyidejűleg a panasz bejelentőjét maximum 15 napon belül írásban tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, a jogos észrevételekhez kapcsolódó intézkedésekről.
 
Jogos panaszokhoz kapcsolódó kárigény esetén, a panaszkivizsgáló szervezeti egység megvizsgálja a bejelentett kár jogosságát, mértékét és megállapítja az ügyfél jogos kárigényét.

Nem tekinthető ügyfél panasznak:

–   tájékoztatást kérő megkeresés
–   hibabejelentés
–   kárbejelentés
–   más ügyfél szabálytalan hulladékkezelésére vonatkozó bejelentés
–   az ügyféllel szembeni jogos követeléseknek, elengedésének, részletfizetésének engedélyezése   

Felügyeleti hatóságok: 
 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 88.
Telefon: 1/459-7740 
Fax: 1/459-7766
E-mail cím: mekh@mekh.gov.hu
                                 

Baranya megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos panaszával a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. II. emelet, postacím: 7602 Pécs, Pf.: 315, telefon: +36-72/795-398, internetes elérhetőség: pecs.fogyasztovedelem@baranya.gov.hu), egyéb ügyekben a Baranya Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36, telefon: +36-72/507-154, internetes elérhetőség: http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

Somogy megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. telefon: +36-82/510-868, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu), egyéb ügyekben a Somogy Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7400 Kaposvár, SKIK Székház Anna u. 6. I. emelet 106., telefon: +36-82/501-026, internetes elérhetőség: http://www.skik.hu/hu/bekelteto-testulet) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

Tolna megyei ügyfelek esetében

Tájékoztatjuk, hogy az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban, illetve a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettséggel kapcsolatos esetleges panaszával a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (székhely: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3 telefon: +36-74/510-414, internetes elérhetőség: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu), egyéb ügyekben a Tolna Megyei Békéltető Testülethez (székhely és levelezési cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., telefon: +36-74/4111-661, internetes elérhetőség: http://www.kamara@tmkik.hu) fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. fogyasztóvédelmi referensei:

Baranya-megye:

Buzásné Hucker Renáta, telefon: 30/518-2581

 

Tolna-megye:

Kerekes Károlyné, telefon: 30/348-5403

 

Somogy-megye:

Schutzmann Judit, telefon: 20/414-8656