2017. évi őszi menetrend módosulás

Módosul a 2017. évi őszi lomtalanítás

menetrendje a történelmi belvárosban!

 

Tájékoztatjuk a tisztelt pécsi lakosságot, hogy a város tisztaságának megőrzése érdekében a 2017. évi második, őszi lomtalanítás A TÖRTÉNELMI BELVÁROSBAN a korábban közétett időponttól és a korábbiakban megszokott gyűjtési módtól eltérően valósul meg.

A változással érintett utcák felsorolása a tájékoztató végén található.

A térítésmentes lomtalanítási szolgáltatás igénybevétele kizárólag a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel való ELŐZETES EGYEZTETÉS alapján, ÍRÁSBELI MEGRENDELÉSSEL, HÁZHOZ MENŐ, egyénileg MEGADOTT IDŐPONTBAN való begyűjtéssel történik.

 

Amennyiben a lomtalanítást igénybe kívánják venni, úgy az erre vonatkozó bejelentést írásban, a tájékoztató 2. oldalán található IGÉNYBEJELENTŐ LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS ALÁÍRÁSÁVAL tudja kezdeményezni.

A kitöltött nyomtatvány a Dél-Kom Nonprofit Kft. részére eljuttatható személyesen leadva az ügyfélszolgálati irodában, postai úton a 7602 Pécs, Pf. 176 címre, vagy szkennelt formában a delkom@delkom e-mail címre.

További információkkal a 72/805-302 telefonszámon, illetve személyesen, az ügyfélszolgálati irodákban (Búza tér 8/b. és Siklósi út 58.) állunk szíves rendelkezésükre.

 

Az igények bejelentésének határideje: 2017. szeptember 22. (PÉNTEK 14 h).

 

Az ingatlant érintő lomtalanítás időpontjáról a közszolgáltató a nyomtatvány visszaküldésével tájékoztatja az ingatlanhasználókat.

 

Amennyiben a megadott időpont tekintetében módosítást kérnek és a lomtalanításról további információra lenne szükségük, akkor 72/805-302-es telefonszámon állunk szíves rendelkezésükre.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az érintett területek ingatlanhasználói számára a lomtalanítás kizárólag a fentiek alapján vehető igénybe, az ettől eltérő módon és időpontban kihelyezett lom elszállítása nem történik meg! A nem megfelelő napon és időben való kihelyezés hatósági intézkedést vonhat maga után!

 

Környezetvédelmi és városképi szempontokat szem előtt tartva, a telefonon egyeztetett időpont előtt és a szállító jármű érkezéséig LOMOT A KÖZTERÜLETRE ELŐZETESEN KIRAKODNI TILOS!

 

Az előre egyeztetett szállítási napon és időpontban szükséges a tulajdonos vagy meghatalmazottja otthon tartózkodásának biztosítása.

A lomok kirakodása az ingatlanból a megrendelő feladata, munkatársaink az ingatlanba nem léphetnek, ezért kérjük a kirakodáshoz szükséges munkaerőt biztosítani szíveskedjenek.

 

A lomtalanítás keretén belül elszállítjuk a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).


A lomtalanítás keretén belül NEM SZÁLLÍTJUK EL:

  • építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg);
  • a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);
  • háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék);
  • elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot;
  • ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl: autóalkatrész, szerszámok);
  • állati tetemet, trágyát;
  • elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket);
  • veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs, stb.)

 

Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az önkormányzati rendelet szabályai szerint elhelyezhető a város három hulladékudvarában (Eperfás út 3., Szigeti tanya 12-14. Postagalamb u. 3. ) egész évben, hétfőtől-szombatig, 7-15 óráig.

A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy szétszerelve adják át a közszolgáltatónak.

A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.

 

Pécs, 2017. 08. 07.

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!     

 

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

Belvárosi új lomtalanítási rendben érintett utcák és terek: Anna, Apáca, Aranyoskút tér, Bástya, Bercsényi, Boltív köz, Ciszterci Köz, Citrom, Czinderi, Dischka Gy., Dóm tér, Eötvös u., Esze Tamás, Fellbach tér, Ferencesek, Flórián tér, Főposta tér ,Fürdő, Gábor, Goldmark Károly, Graz tér, Hal tér, Hunyadi János u. (Araditól délre), Irgalmasok, János, Janus Pannonius, Jókai tér, Jókai u. (Jókai tér és Rákóczi út között), József, Káptalan, Kazinczy, Király (Búza térig), Kisfaludy Sándor, Kisflórián, Kossuth tér, Lyceum, Mária, Mátyás Király, Megye Köz, Megye, Munkácsy Mihály, Nagy Flórián, Papnövelde, Papnövelde köz, Perczel Miklós, Széchenyi tér, Szent István tér, Szent Mór (Megye és Anna u. között), Szepesy Ignác, Színház tér, Teréz, Tímár, Toldi Miklós, Várady Antal, Városház köz, Vörösmarty, Zrínyi Miklós.

 

Lomtalanítási igény bejelentő