Tájékoztató a pécsi egyfős háztartások díjkedvezményének megszűnéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) rendelete – a hulladékgazdálkodásban bekövetkezett önkormányzati hatáskörre vonatkozó jogszabályi változások miatt – 2023. június 30. nappal hatályát vesztette.

A hatályon kívül helyezett hivatkozott rendelet alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által, a lakóingatlant (a Hatóság által igazoltan) egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók részére a 60, 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjából biztosított díjkedvezmény 2023. július 1. napjával megszűnt.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az ingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználók a 385/2014. (XII. 31.) Kormányrendelet szerint jogosultak 60 literes gyűjtőedény használatára a települési önkormányzat által kiadott igazolás alapján.

A Társaságunk részére a korábbiakban benyújtott önkormányzati igazolást a továbbiakban is elfogadjuk!

 

Azok az ingatlanhasználók, akik jelenleg is 60 literes edény használatának megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizetnek, további kedvezményre nem jogosultak.

 

Amennyiben Ön 70 vagy 80 literes edényt használ, de a Kormányrendelet alapján jogosult a 60 literes hulladékgyűjtő edény használatára, a 60 literes gyűjtőedény beszerzését követően edényméret módosítási igényét Társaságunknál kezdeményezheti, melyet kizárólag az önkormányzati igazolás rendelkezésre állása esetén áll módunkban figyelembe venni.