Tájékoztatás a pécsi lakosok részére megküldött közszolgáltatási szerződésekről

A Dél-Kom Nonprofit Kft.

2017. május 1-től kezdődően látja el Pécs hulladékgazdálkodási közszolgáltatását.

 

A hulladékról szóló törvény szabályainak megfelelően a korábbi közszolgáltató BIOKOM Nonprofit Kft. átadta a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartásokat, ügyfél adatokat, amelyek változatlanul érvényesek az új közszolgáltatónál is.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. azonban adategyeztetés céljából minden háztartás részére kipostázta az átadott adatoknak megfelelően kitöltött közszolgáltatási szerződéseket. A két példányban kiküldött szerződésekre sajnálatosan technikai hiba miatt eltérő sorszám került, azonban ez a szerződések érvényességét, tartalmát nem befolyásolja, a Dél-Kom Nonprofit Kft. nyilvántartásába a lakosoknak visszaküldött, aláírt szerződés sorszáma fog szerepelni. A cégek közötti adatátadásra tekintettel, abban az esetben, ha a kiküldött szerződést nem küldik vissza, a korábbi adatok alapján folytatódik a szolgáltatás, a számlázás alapja is változatlan. A vonatkozó jogszabályok értelmében – a szerződések aláírásától függetlenül – a közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató teljesítésével, illetve rendelkezésre állásával létrejön. Amennyiben a korábbiakhoz képest változás történt a partneradatokban, úgy kérjük, ezt jelezzék írásban (e-mailen, levélben) a Dél-Kom Nonprofit Kft. felé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a használt hulladékgyűjtő edény méretére vonatkozó változtatási igény esetén írásbeli szerződés módosítás szükséges, és igazolni kell az új edény beszerzését is. Az aláírt szerződéseket leadhatják személyesen a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálaton, de azokat a szerződésekhez mellékelt válaszborítékban, bélyeg nélkül is fel lehet adni a postán, díjmentesen.

A korábban már megkapott, egyedülálló háztartásoknak járó kedvezmények is változatlanul érvényesek, azokat sem kell újra kérelmezni, illetve igazolni az új közszolgáltatónál. A Dél-Kom Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását változatlan tartalommal és színvonalon folytatja Pécsen.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. az NHKV Zrt.-vel kötött együttműködés keretében, az NHKV Zrt. megbízásából és nevében állítja ki és kézbesíti a változatlan hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló 2017. I. negyedéves számlákat.

 

A díjakat kizárólag a megküldött készpénz-átutalási megbízásokon (csekk), egyedi banki utalással, vagy készpénzben a Dél-Kom Nonprofit Kft. alábbi ügyfélszolgálatain tudják kiegyenlíteni:

Központi ügyfélszolgálat, 7632 Pécs, Siklósi út 58.

 

Pécs, Búza téri ügyfélképviselet, 7626 Pécs, Búza tér 8/b.

 

Barcsi ügyfélképviselet, 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 29.

 

Harkányi ügyfélképviselet, 7815 Harkány, Kossuth L. u. 2/a.

 

Mohácsi ügyfélszolgálat, 7700 Mohács, Dózsa György u. 31.

 

Siklósi ügyfélképviselet, 7800 Siklós, Felszabadulás út 43.

 

Szigetvári ügyfélképviselet, 7900 Szigetvár, Deák F. tér 16.

 

Tájékoztatjuk, hogy a hulladékszállítási díj csoportos beszedési megbízással történő megfizetésére jelenleg nincs lehetőség. A számlák kiegyenlítése kizárólag a fenti módok valamelyikén történhet.

 

Banki utalás: a számlán szereplő bankszámlaszámra történő utalás esetén a közlemény rovatba szíveskedjen feltüntetni a számla sorszámát, valamint a számlán szereplő partnerkódot.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni.

Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a Dél-Kom Nkft. eddig megszokott – a www.delkom.hu honlapon feltüntetett – ügyfélszolgálataihoz.