Tájékoztatás a pécsi lakosok részére megküldött közszolgáltatási szerződésekről

A Dél-Kom Nonprofit Kft.

2017. május 1-től kezdődően látja el Pécs hulladékgazdálkodási közszolgáltatását.

 

A hulladékról szóló törvény szabályainak megfelelően a korábbi közszolgáltató BIOKOM Nonprofit Kft. átadta a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges nyilvántartásokat, ügyfél adatokat, amelyek változatlanul érvényesek az új közszolgáltatónál is.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. azonban adategyeztetés céljából minden háztartás részére kipostázta az átadott adatoknak megfelelően kitöltött közszolgáltatási szerződéseket. A két példányban kiküldött szerződésekre sajnálatosan technikai hiba miatt eltérő sorszám került, azonban ez a szerződések érvényességét, tartalmát nem befolyásolja, a Dél-Kom Nonprofit Kft. nyilvántartásába a lakosoknak visszaküldött, aláírt szerződés sorszáma fog szerepelni. A cégek közötti adatátadásra tekintettel, abban az esetben, ha a kiküldött szerződést nem küldik vissza, a korábbi adatok alapján folytatódik a szolgáltatás, a számlázás alapja is változatlan. A vonatkozó jogszabályok értelmében – a szerződések aláírásától függetlenül – a közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató teljesítésével, illetve rendelkezésre állásával létrejön. Amennyiben a korábbiakhoz képest változás történt a partneradatokban, úgy kérjük, ezt jelezzék írásban (e-mailen, levélben) a Dél-Kom Nonprofit Kft. felé.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a használt hulladékgyűjtő edény méretére vonatkozó változtatási igény esetén írásbeli szerződés módosítás szükséges, és igazolni kell az új edény beszerzését is. Az aláírt szerződéseket leadhatják személyesen a Pécs, Siklósi út 58. szám alatti ügyfélszolgálaton, de azokat a szerződésekhez mellékelt válaszborítékban, bélyeg nélkül is fel lehet adni a postán, díjmentesen.

A korábban már megkapott, egyedülálló háztartásoknak járó kedvezmények is változatlanul érvényesek, azokat sem kell újra kérelmezni, illetve igazolni az új közszolgáltatónál. A Dél-Kom Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását változatlan tartalommal és színvonalon folytatja Pécsen.