Még több pécsi óvhatja környezetét

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Örömmel értesítjük, hogy Pécs Városában bővül a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretein belül bevezetésre került házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést igénybe vevők köre. Mindennek megvalósításához az Ön együttműködésére is szükség van: hiszen az új hulladékgyűjtési rendszerben külön kell válogatni az újrahasznosítható, a komposztálható és a lerakásra szánt hulladékot már otthon, az egyes háztartásokban. A program keretén belül Ön díjmentesen igényelhet egy darab 240 literes kék színű („hasznosítható hulladék” feliratú) és egy darab 80 literes barna színű („kerti hulladék” feliratú) hulladékgyűjtő edényt, amelyhez a mellékelt haszonkölcsön szerződést kell kitöltenie és aláírnia kettő példányban.

Tájékoztatjuk, hogy jelen felhívás tartalma kizárólag a következő utcák lakóira vonatkozóan érvényes: /Anna u., Apáca u., Bástya u., Bercsényi u., Boltív köz, Búza tér, Dischka Győző u., Dr Majorossy Imre u. 1-13, 2-14, Esze Tamás u., Felsőmalom u., Ferencesek utcája, Gábor u., Irgalmasok utcája, János u., Jókai tér, Jókai u., József u., Kazinczy u., Király u. 2-66 és 1-75, Kisflórián u., Klimó György u., Koller u., Lyceum u., Mária u., Mátyás Király u., Megye u., Munkácsy Mihály u., Nagyflórián u., Janus Pannonius u., Papnövelde köz, Papnövelde u., Perczel Mór u., Szent István tér, Szent Mór u., Szepessy Ignác u., Teréz u., Tímár u., Toldi Miklós u., Váradi Antal u., Vörösmarty Mihály u., Zrínyi Miklós u./

Tájékoztatjuk, hogy Pécs Városában a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés igénybevétele és az edények átvétele NEM kötelező!

 

 A hulladékgyűjtő edények az alábbi időpontokban és helyszíneken vehetők át:

2018. március 10. (szombat) 9 óra – 13 óra között

 

Helyszínek:

  • Pécs, Búza tér és Béri-Balogh Ádám utca kereszteződése
  • Pécs, Szent István tér és Esze Tamás utca találkozása

 

Kérjük, hogy átvétel lebonyolításakor a kitöltött és aláírt haszonkölcsön szerződés mindkét példányát feltétlenül vigye magával!

Az edények egymásba rakhatóak és rendelkeznek kerekekkel, így könnyen mozgathatóak. Amennyiben a kijelölt időpontban nincs lehetősége az edényeket átvenni, úgy 2018. március 19-ét követően a Dél-Kom Nonprofit Kft. pécsi hulladékudvaraiban, illetve a Siklósi út 58. szám alatt található ügyfélszolgálatán ezt megteheti.

  • A kék színű „hasznosítható hulladék”, valamint
  • a barna színű „kerti hulladék” feliratú edények ürítése 2 heti rendszerességgel, ezen tájékoztató elválaszthatatlan mellékletét képező utcalista szerint fog történni.
  • A „maradék hulladék” gyűjtésére szolgáló – általában – fekete színű, már meglévő kommunális edények ürítési napjai nem változnak.

 

Előre is köszönjük türelmét és szíves közreműködését:

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás nevében a

Dél-Kom Nonprofit Kft.

 

A szerződéssel kapcsolatban kérjük az alábbiak betartását

  • Kérjük, hogy a szerződést 2 példányban, olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen kitölteni!
  • Az ingatlan azon tulajdonosa a szerződő fél, aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kötötte, és akinek a nevére az NHKV Zrt. által kiállított hulladékkezelési számla érkezik.
  • Abban az esetben, amennyiben az ingatlan használója nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, úgy mind a tulajdonosnak, mind a használónak ki kell töltenie és alá kell írnia a nyomtatványt.
  • A haszonkölcsön szerződés szolgál az edények átadás-átvételi eseményének dokumentálására, így az edények átvételekor ez feltétlenül legyen Önnél.
SZÁLLÍTÁSI MENETREND
Utca név Zöld járat (barna edény)
Első szállítási nap:
április 10.
Szelektív járat (kék edény)
Első szállítási nap:
április 3.
ANNA UTCA Kedd páratlan Kedd páros
APÁCA UTCA Kedd páratlan Kedd páros
BÁSTYA UTCA Kedd páratlan Kedd páros
BERCSÉNYI UTCA Kedd páratlan Kedd páros
BOLTÍV KÖZ Kedd páratlan Kedd páros
BÚZA TÉR Kedd páratlan Kedd páros
DISCHKA GYŐZŐ UTCA Kedd páratlan Kedd páros
DR. MAJOROSSY IMRE UTCA (1-13; 2-14) Kedd páratlan Kedd páros
ESZE TAMÁS UTCA Kedd páratlan Kedd páros
FELSŐMALOM UTCA Kedd páratlan Kedd páros
FERENCESEK UTCÁJA Kedd páratlan Kedd páros
GÁBOR UTCA Kedd páratlan Kedd páros
IRGALMASOK UTCÁJA Kedd páratlan Kedd páros
JÁNOS UTCA Kedd páratlan Kedd páros
JÓKAI TÉR Kedd páratlan Kedd páros
JÓKAI UTCA Kedd páratlan Kedd páros
JÓZSEF UTCA Kedd páratlan Kedd páros
KAZINCZY UTCA Kedd páratlan Kedd páros
KIRÁLY UTCA (2-TŐL 66-IG; 1-TŐL 75-IG) Kedd páratlan Kedd páros
KISFLÓRIÁN UTCA Kedd páratlan Kedd páros
KLÍMÓ GYÖRGY UTCA Kedd páratlan Kedd páros
KOLLER UTCA Kedd páratlan Kedd páros
LYCEUM UTCA Kedd páratlan Kedd páros
MARIA UTCA Kedd páratlan Kedd páros
MÁTYÁS KIRÁLY UTCA Kedd páratlan Kedd páros
MEGYE UTCA Kedd páratlan Kedd páros
MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA Kedd páratlan Kedd páros
NAGYFLÓRIÁN UTCA Kedd páratlan Kedd páros
JANUS PANNONIUS UTCA Kedd páratlan Kedd páros
PAPNÖVELDE KÖZ Kedd páratlan Kedd páros
PAPNÖVELDE UTCA Kedd páratlan Kedd páros
PERCZEL MÓR UTCA Kedd páratlan Kedd páros
SZENT ISTVÁN TÉR Kedd páratlan Kedd páros
SZENT MÓR UTCA Kedd páratlan Kedd páros
SZEPESSY IGNÁC UTCA Kedd páratlan Kedd páros
TERÉZ UTCA Kedd páratlan Kedd páros
TÍMÁR UTCA Kedd páratlan Kedd páros
TOLDI MIKLÓS UTCA Kedd páratlan Kedd páros
VÁRADI ANTAL UTCA Kedd páratlan Kedd páros
VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA Kedd páratlan Kedd páros
ZRÍNYI MIKLÓS UTCA Kedd páratlan Kedd páros