Cégünkről

Cégtörténet

 

A Baranya-Kom Kft. 1998. 01. 01.óta 18 Települési Önkormányzattal állt szerződéses kapcsolatban a lakossági- intézményi-, illetve egyedi szerződések alapján az ipari, – kereskedelmi vállalkozások által kibocsátott települési szilárd hulladék összegyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására.

A DÉL-KOM Kft. 2000. március 10-én alakult a BARANYA-KOM Kft. jogutódjaként, ezzel átvette a BARANYA-KOM Kft-.vel szerződésben álló Önkormányzatokat, azaz a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket, valamint a szerződött egyedi partnereket, szolgáltatási területén.

A “Dél-Kom” Kft.. 2013. július 1. napjától- megfelelve a törvényi előírásoknak – nonprofit gazdasági társaságként folytatta tevékenységét, ezért a Társaság cégneve Dél-Kom Nonprofit Kft-re változott.

 

A 2013. évben a hatályos, illetve hatályba lépett jogszabályok jelentősen átalakították az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó szabályokat. Több jelentős kérdésben is szemléletváltozást mutatott a 2013. január 1. napján hatályba lépett, a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban Ht.) rendelkezései a 2012. december 31. napjáig hatályos a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényhez (Hgt.) képest.

A Dél-Kom Nonprofit Kft. 2013. július 1-jétől a Ht. módosított 91.§-a alapján számítja ki a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjait. 91. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét 2013. július 1-jétől napjainkig az e §-ban foglalt eltérésekkel kell megállapítani.

 

Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye területén, a Dél-Kom Nonprofit Kft. által szolgáltatással ellátott települések száma jelenleg 323 db, mely folyamatosan bővülni látszik. Összes ingatlanszám: 80 656 db, lakosságszáma a teljes ellátási területen: 199 900 fő. Éves szinten begyűjtött kommunális hulladék mennyisége meghaladja 41 000 tonnát, a szelektív hulladék mennyisége, lom és zöld hulladékkal együtt a 4 500 tonnát. Az összegyűjtött települési szilárd hulladék, valamint a lomtalanításból származó hulladék és zöldhulladék ártalmatlanítása olyan lerakókon történik (Szigetvári hulladéklerakó, Barcsi Regionális Hulladékkezelő Központ – melyek saját tulajdonként, saját üzemeltetésűek. A Görcsönyi hulladéklerakó – BIOKOM Nonprofit Kft.-vel közös üzemeltetésű, Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központ – BIOKOM Nonprofit Kft. üzemelteti, Cikói hulladéklerakó – Re-Kom Nonprofit Kft. üzemelteti.), amelyek rendelkeznek a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel, műszaki védelemmel ellátottak és megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak.

 

A közszolgáltatás magas színvonalú ellátásáért jelenleg 145 fő munkavállaló és ennek megfelelő gépjárműpark felel. Rendelkezésünkre áll 9 db háromtengelyes, 18 db kéttengelyes hulladékszállító célgép, 4 db karos konténerszállító, 2 db Multiliftes Renault típusú gépjármű 1 db Swarzmüller utánfutóval. A napi munkát segíti 2 db Hanomag homlokrakodó, 1 db CAT homlokrakodó, 1 db mosóautó, 1 db Toyota Dyna, 1 db Manitou villástargonca valamint JCB TLT 4*4 homlokrakodó.

A gyűjtésnél alkalmazott gépjárművek műszaki paraméterei, felszereltsége megfelelnek az előírásoknak.

 

Az egyik fő cél továbbra is a szolgáltatás minőségének javítása volt. A szolgáltatási színvonalat jellemzi, hogy a társaság alapítása óta kötött szerződések folyamatosak. A Dél-Kom Kft. szolgáltatási területén alvállalkozók bevonásával is, munkájuk szakmai koordinálásával, irányításával biztosítja tevékenységének magas színvonalát.

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft a megnövekedett piaci igényekhez alkalmazkodva hajtotta végre beruházásait, melyek a szolgáltatási területének bővülésével jelentkező mind több hulladék elhelyezésének biztosítására, saját, valamint az érdekeltségei üzemeltetése alatt álló hulladéklerakók hatóságok által előírt követelmények megfelelése érdekében történtek.

A közszolgáltatás színvonalának fenntartása illetve emelése fontos cél társaságunk számára, melyet megvalósítandó illetve már megvalósult beruházási tervekkel, fejlesztésekkel ér el Társaságunk.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program, jelentős mértékben befolyásolta a Dél.Kom Nonprofit Kft. működését és meghatározza jövőjét. A rendszer kidolgozása során már a kezdetektől a regionális együttműködés elmélyítése volt a legfontosabb szempont. E hozzáállás helyénvalóságát bizonyította, hogy a Programhoz csatlakozó települések száma folyamatosan nőtt és jelenleg a Dél-Dunántúli Régió három megyéjében 313 település több mint 420 ezer lakosának életminőségére lehet pozitív hatással. Ez a helyi közösségi összefogás minden tekintetben példaértékű eredmény a közös helyi érdekek érvényesítésének területén, ugyanakkor régiótörténeti esemény is a Dél-Dunántúlon, hiszen az első olyan kooperáció, amely három megyére kiterjedő összefogás eredményeként jöhetett létre.

 

A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program műszaki megoldásai nem pusztán a jelenlegi Európai Uniós szabályozásnak való megfelelőséget biztosítják, hanem az Európai Unióban megjelenő tendenciák alapján, a középtávon várható változásoknak is elébe mennek. Az alkalmazásra kerülő korszerű technológia segítségével a projekt kimenetei hosszú távú stabilitást biztosítanak. A Magyarországon ez idáig még nem alkalmazott komplex hulladék-előkezelő rendszer lehetővé teszi a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének minimalizálását, illetve tartalmazza a cementgyári tüzelőanyag előállításával az energetikai hasznosítás lehetőségeit is. Ennek megfelelően a hulladékkezelési technológia célkitűzése, hogy oly módon teljesítse a Ht. (2012. évi CLXXXV. törvény) előírásait az előkezelésre, a szervesanyag-tartalom részarány csökkentésre, az anyagában történő hasznosításra vonatkozólag, hogy csak az Unió által is támogatott, szükséges, minimális beruházás és előkészítési műveleti egységet és mennyiséget tartalmazza. A Mecsek-Dráva Programban sikerült a rendkívül szigorú, ugyanakkor nem definiált hulladék-előkezelési elvárásoknak megfelelni. Ennek érdekében olyan begyűjtési, mechanikai előkészítési rendszert dolgoztunk ki, aminek köszönhetően a különböző jogszabályi előírásokat a lehető legkisebb beruházással tudjuk teljesíteni. A Mecsek-Dráva Program eredményeként a 313 településen egy komplex, korszerű, de egyben költséghatékony begyűjtési és feldolgozási rendszer kerül bevezetésre, amelyben megvalósul a teljes körű szelektív gyűjtés. Ennek köszönhetően a lerakott hulladék mennyisége 40% alá csökkent.

A 313 település 426 022 fő lakossága számára elérhetővé teszi a korszerű – minden hulladékfajta gyűjtését, és kezelését biztosító – hulladékgazdálkodást. A megfogalmazott elveknek megfelelően 2014. év második felére a 17 874 401 E Ft értékű beruházás létesítményei átadásra kerültek, melyből kiragadva a legfontosabbakat:

 

 • 2 db mechanikai előkezelő üzem
 • 2 db biológiai stabilizáló üzem
 • 2 db válogatómű
 • 1 db komposztáló
 • 22 db. lakossági hulladékudvar
 • 4 db. átrakóállomás

 

A projekt része volt még 90 db felhagyott hulladéklerakó telep teljes rekultivációja.

 

A létesítmények mellett a projekt által biztosított eszközökből kiragadva a legfontosabbakat:

 

 • 27 db tömörítős hulladékgyűjtő gépjármű
 • 11 db konténerszállító gépjármű
 • 14 db nyergesvontató „Walking floor” rendszerű pótkocsikkal
 • 23 db homlokrakodó, targonca, kotrógép
 • 8 db komposztálógép

 

A rendszer elemei 2014. augusztusától egymásra épülve kezdték meg a próbaüzemüket. Év végére a szállító és feldolgozó üzemegységek teljes kapacitással működtek. 2015. év végétől folyamatosan nyílnak meg a hulladékudvarok is.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati társulás –melynek mind a 313 Önkormányzat a tagja – határozatában megfogalmazottak szerint a megvalósult beruházás létesítményeinek üzemeltetése, az eszközök használata a területileg illetékes közszolgáltatók feladata.

 

A Program hatása a társaság működésére

 

A Dél-Kom Nonprofit Kft. szolgáltatási területén 323 településen rendelkezik hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel. Ebből a Mecse-Dráva Projekt tagja 259 település, míg 66 település a Dél-Balaton-Sióvölgyi Projekt tagja. A közszolgáltatási szerződések hosszú távra köttettek, 2020-2025 –ig terjedő időszakig biztosítani kell a település lakói számára a projektek megfogalmazott eljárásainak teljesülését.

 

A Dél-Balaton-Sióvölgyi Projekt területén begyűjtött hulladék továbbra is a cikói kezelő központba kerül. Hulladékkezelői tevékenységi körünk része a Dél-Balaton és Sió-völgye Regionális Hulladékgazdálkodási Projekt keretében megvalósult Pécsváradi valamint a Szászvári hulladékudvar üzemeltetése is. Munkatársunkkal biztosítjuk a szakszerű üzemeltetést.

 

A Mecsek-Dráva Projekt területén az eddig végzett hulladékkezelési tevékenység jelentősen módosult. A településeken teljes körűen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektíven begyűjtött papír és műanyag hulladékok a kökényi és a barcsi válógatóműbe, zöld hulladék a kökényi komposztálóba, a kommunális hulladék a kökényi MBH üzembe kerül.

 

Létesítmények

 • 1 db válogatómű (Barcs)
 • 14 db lakossági hulladékudvar (Barcs, Bóly, Bükkösd, Harkány, Homokszentgyörgy, Kétújfalu, Mágocs, Nagyharsány, Oroszló, Sellye, Siklós,Szentlászló,Szentlőrinc,Szigetvár.)
 • 2 db átrakóállomás (Barcs, Szentlőrinc)

 

Eszközök:

 • 9 db tömörítős hulladékgyűjtő
 • 1 db konténerszállító gépjármű
 • 1 db nyerges vontató „Walking floor” rendszerű pótkocsikkal
 • 1 db homlokrakodó
 • 1 db targonca,
 • 250 településen elhelyezett 453 db szelektív gyűjtőpont (gyűjtőpontonként 4 edény, összesen 1812 db 1100 literes edény)
 • házhozmenő szelektív gyűjtési rendszer kialakítása 28 településen (7 958 db 240 literes edény.)

 

 

2016. év április 1. napjától az elmúlt évekhez képest megváltoztak a jogszabályi körülmények. A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 33. és 35. pontjában, valamint az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 4. §b)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelettel az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozta a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-t és megbízta a hulladékgazdálkodás országos szintű koordinációjával. Ennek megfelelően a Dél-Kom Nonprofit Kft. 2016. április 1. napjától nem hivatott a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységéért számla kiállítására, a számlák kibocsátója, a közszolgáltatási díj beszedője a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A Dél-Kom Nonprofit Kft. hulladékgyűjtési-, szállítási és kezelési közfeladatot, illetve ügyfélszolgálati tevékenységet végez, és közvetítő szerepet tölt be az NHKV Zrt. és az ügyfelek között.

Személyzeti adatok, juttatások